مولداویا

کارت دریافت حقوق ماهانه برای پناهجویان در فرانسه. عکس از مهدی شبیل/ کهاجر نیوز
عکس از ایماگو/ وای ناکو
حدود ٣٠٠٠ سرباز از کشورهای آلبانیا، مولداویا، ترکیه و پنج کشور دیگر در عملیات اینترپل برای دستگیری قاچاقبران شرکت داشتند. عکس از اینترپل