مکزیک

عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند.
عکسی از یک قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه. تاریخ: ۱۵/۰۱/۲۰۱۸. عکس از: رویترز.