میانمار (برما)

پس از هفته ها، قایق دیگری از پناهجویان روهینگیا در سواحل اندونزیا رسید
عکس: رویترز/T.Al-Sudani