ناروی

اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
عکس از آرشیف
طیبه عباسی، دختر خانواده عباسی در ایران تولد شده و افغانستان را ندیده و نمی‌شناسد. عکس از  Amnesty Internationl
Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.
گزمه نیروهای امنیتی در امتداد مرزهای بلغاریا و ترکیه در روز 22 می 2016. عکس از Nikolay Doychinov, AFP
کابل. عکس از: خبری گزاری فرانسه.
عکس از آرشیف دویچه وله/ قرار است پناهجویان زیرسن رد شده افغان در این مرکز نگهداری شوند.
مهاجران در اتریش
بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
حفیظ الله
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟