ویتنام

اکتوبر ۲۰۱۹: ماموران تحقیق در حال بررسی کامیون حامل اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در شرق لندن. عکس: کاپی از یوتیوب
 اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در  ماه اکتوبر ۲۰۱۹ در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز
کامیون حامل مهاجران ویتنامی که اجساد شان را پولیس از کانتینر یخچالی پیدا کرد، اکتوبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
 اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در  ماه اکتوبر ۲۰۱۹ در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز
خانواده‌های ویتنامی هنگام رسیدن اجساد نزدیکان شان در یکی از مناطق مرکز ویتنام، ۲۷ نومبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند.
انتقال اجساد جان نگوین ون هونگ و جان هوانگ ون تیپ به  ایالت نگان در ویتنام، ۲٧ نومبر ۲۰١۹. عکس از رویترز
کامیون حامل مهاجران ویتنامی که اجساد شان را پولیس از کانتینر یخچالی پیدا کرد. عکس از رویترز
دسته های گل به یادبود مهاجران ویتنامی. عکس از پیکچر الیانس.
ان گوین که در رشته ولدنگ‌کاری (جوش‌کاری) آموزش دیده است
عکس از آرشیف دویچه وله
هر از گاهی از به آتش کشیدن محلات اقامت پناهجویان توسط راستگرایان گزارش می شود