پاناما

یک کشتی نجات در حال سوار کردن مهاجران در بحیره مدیترانه
پاناما روز یکشنبه ٢٣ سپتمبر اعلام کرد که کشتی اکواریوس دیگر حق نخواهد داشت با پرچم این کشور دریا فعالیت کند. عکس از مهاجر نیوز