پاکستان

بازگشت یک خانواده مهاجر افغان از پاکستان
زنان و کودکان مهاجر در نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر پشاور پاکستان
حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان
تظاهرات افغان ها در پاریس، ١۶ اپریل. عکس: طلحه کاکر
عکس از مهاجر نیوز| خیمه های مهاجران در شهر بیهاج  بوسنیا (عکس آرشیف)
عکس از آرشیف: اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان
مهاجران افغان در مرز با ایران. عکس: پکچرالیانس
محکمه جنگوی طالبان در برلین آغاز گردید
گروهی از مهاجران افغان در پاکستان که کارت‌های جدید بایومتریک دریافت کرده‌اند، ۳۱ دسمبر ۲۰۲۱. عکس از Arshad Arbab/EPA
مسیر تورخم بین افغانستان و پاکستان، اکتوبر ۲۰۲۱. عکس: آرشیف
یک خانواده مهاجر افغان در پاکستان. عکس: UNHCR
بیجاشده گان ولایت قندهار، جولای ۲۰۲۱. عکس: ریاست امور مهاجران در  ولایت قندهار