کامرون

شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز
سرجئو ماتاریلا، رئیس جمهور ایتالیا نیز در این مراسم حضور داشت
فرانسیس نگانوو.