کرواسی

مهاجران در مرز صربستان و رومانیا. عکس از  رویترز
بوسنیا
پولیس هنگری در مرز با صربستان. عکس از رویترز
روز ۹ دسمبر در مرز کرواسیا با اسلوانیا، غواصان در رودخانه دراگونیا در جستجوی دختر ۱۰ ساله ترک بودند. عکس: Imago
شمار زیادی از مهاجران سعی می کنند از بوسنیا به کرواسیا راه یابند و از آن جا سفرشان را به کشورهای مرفه غربی در اروپا ادامه دهند. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ محکمه حقوق بشر اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه
اکتبر سال ۲۰۱۸، ماموران کرواسیایی برای به عقب راندن مهاجران به بوسنیا از باتون استفاده می کنند. این تصاویر با کمره مخفی گرفته شده است./عکس: Border Violence Monitoring Network
پناهجویان در مرز کرواسیا
تصویری از ماموران کرواسیا که با استفاده از باتوم مهاجران را به بوسنی به عقب می رانند. این تصویر توسط یک کمره مخفی گرفته شده است. اکتبر سال ۲۰۱۸/ Border Violence Monitoring Network
عکس آرشیف: پناهجویی که ادعا کرده است مورد بد رفتاری پولیس کرواسیا قرار گرفته است. عکس از شورای پناهجویان دنمارک
 تابلوهایی از نمایشگاه «عبور» در زاگرب، پایتخت کرواسیا : نینا دوردېوېچ، ۲۰۲۱
عکسی از یک مهاجر که ادعا می کند، پولیس کرواسیا با او بدرفتاری کرده است./عکس: Danish Refugee Council