کرواسی

مرز ایتالیا با سلوانیا در تریست. عکس از انسا
عکس از آرشیف/ اپاتوواچ، کرواسیا، گروهی از مهاجران در نزدیکی دروازه ورودی یک مرکز پذیرش مهاجران که در نزدیکی مرز کرواسیا با صربستان قرار دارد. /عکس: EPA/ZOLTAN BALOGH
در هفته های اخیر دولت کرواسیا یک کارزار قطع جنگل را در نواحی شرق کشور به  راه انداخته تا ساحه دید و کنترول در مناطق جنگلی مرزی در لش ویستا را توسعه دهد. عکس از گوگل ستریت ویو
یک پولیس سلوانیایی در حال کنترول مرز مشترک با ایتالیا در کوپر.  ماه نومبر ٢٠١٩. عکس از دانا البوز/ مهاجر نیوز
مرز میان سلوانیا و کرواسیا
ارتش صربستان و گروهی از مهاجران. عکس آرشیف از EPA
مهاجران می‌گویند پولیس کرواسیا روی سر آن‌ها را با رنگ نشانی کرده است. DR
دیوار متشکل از سیم خاردار در میان روستاهای فارا و کوستل، در مرز میان سلوانیا و کرواسیا. عکس از دانا البوز/ مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ زندگی در کمپ های جزایر یونان برای کودکان بسیار دشوار است./عکس: DW/F. Schmitz
پولیس مهاجران را در یگ واگون از زیر خاک و گل بیرون می‌آورد. عکس از پولیس نوو مستو
گروهی از مهاجران در یک منطقه مرزی در صربستان. عکس از مهاجر نیوز
بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.