کرواسی

یک خانواده افغان در راه بالکان در مرز میان بوسنیا و کرواسی، دسامبر ۲۰۲۰.  عکس: پکچرالیانس
نیروهای مرزی کرواسیا از جان باختن سه مهاجر خبر دادند
پلیس کرواسیا. عکس: پکچر الیانس/زد بلاغی
نمای از زاگرب پایتخت کرواسیا
مهاجران در مرز صربستان و رومانیا. عکس از  رویترز
بوسنیا
پولیس هنگری در مرز با صربستان. عکس از رویترز
روز ۹ دسمبر در مرز کرواسیا با اسلوانیا، غواصان در رودخانه دراگونیا در جستجوی دختر ۱۰ ساله ترک بودند. عکس: Imago
شمار زیادی از مهاجران سعی می کنند از بوسنیا به کرواسیا راه یابند و از آن جا سفرشان را به کشورهای مرفه غربی در اروپا ادامه دهند. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ محکمه حقوق بشر اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه
اکتبر سال ۲۰۱۸، ماموران کرواسیایی برای به عقب راندن مهاجران به بوسنیا از باتون استفاده می کنند. این تصاویر با کمره مخفی گرفته شده است./عکس: Border Violence Monitoring Network
پناهجویان در مرز کرواسیا