کرواسی

عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.
دو مهاجر در حال رفتن به سوی مرز کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
پولیس کرواسیا جاده منتهی به مرز بوسنیا را مسدود کرده و جلوی عبور مهاجران را از آن جا می گیرد
کمپ بیرا در نزدیکی بیهاچ. عکس: هلپ ناو
وحید و الهه مهاجران ایرانی هستند و از چندین ماه به این سود تلاش دارند در اتحادیه اروپا پناهندگی بدهند. عکس از وحید لطفی/ مهاجر نیوز
عکس از انسا/ یک پناهجوی سوریایی را در مسیر بالقان نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ پولیس کرواسیا گروهی از پناهجویان را از یک لاری به دست آورد.
گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
تصویر از آرشیف: مهاجران در کرواسیا
کشتی نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از: رویترز.
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا