کرواسی

عکس آرشیف: مهاجران هنگام عبور از  منطقه مرزی میان بوسنیا و کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
مهاجران در بوسنیا در حال پیشروی به سوی مرز کرواسیا
عکس آرشیف: سه مهاجر پاکستانی در یک خیمه بزرگ کمپ بیرا در بیهاچ. عکس از کلیر دوبوزی
در بیهاج، بوسنیا، بسیاری از مهاجران در خیابان ها می خوابند. عکس: IFRC
عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.
دو مهاجر در حال رفتن به سوی مرز کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
پولیس کرواسیا جاده منتهی به مرز بوسنیا را مسدود کرده و جلوی عبور مهاجران را از آن جا می گیرد
کمپ بیرا در نزدیکی بیهاچ. عکس: هلپ ناو
وحید و الهه مهاجران ایرانی هستند و از چندین ماه به این سود تلاش دارند در اتحادیه اروپا پناهندگی بدهند. عکس از وحید لطفی/ مهاجر نیوز
عکس از انسا/ یک پناهجوی سوریایی را در مسیر بالقان نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ پولیس کرواسیا گروهی از پناهجویان را از یک لاری به دست آورد.
گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.