کرواسی

دو مهاجر در حال رفتن به سوی مرز کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
پولیس کرواسیا جاده منتهی به مرز بوسنیا را مسدود کرده و جلوی عبور مهاجران را از آن جا می گیرد
کمپ بیرا در نزدیکی بیهاچ. عکس: هلپ ناو
وحید و الهه مهاجران ایرانی هستند و از چندین ماه به این سود تلاش دارند در اتحادیه اروپا پناهندگی بدهند. عکس از وحید لطفی/ مهاجر نیوز
عکس از انسا/ یک پناهجوی سوریایی را در مسیر بالقان نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ پولیس کرواسیا گروهی از پناهجویان را از یک لاری به دست آورد.
گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
تصویر از آرشیف: مهاجران در کرواسیا
کشتی نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از: رویترز.
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا
حاملکی تا شش هفته قبل از زایمان دلیل برای جلوگیری از اخراج نیست.