گینه

موتر پولیس در شهر ایرفورت آلمان
کمپ موریا، جون ۲۰۲۰. عکس از پیکچر الیانس
شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز
یک خانواده سوری هنگام رسیدن به مرز اتریش در سال ٢٠١٥. عکس از خبرگزاری رویترز
کودکان پناهجو در اروپا