یمن

عکس آرشیف از عملیات نجات مهاجران در بحیره مدیترانه
شمار پناهجویان در سراسر جهان بار دیگر افزایش یافت
شمار زیادی از مهاجران نیز ار کمپ های مهاجران در ی یونان زندگی می کنند.
مهاجران در آلمان، عکس از پیکچر الاینس
کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در یکی از ارودگاه مهاجرین.
یک مهاجر زن در کمپ موریا
عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان سوار بر یک قایق در بحیره مدیترانه.