یونان

این مهاجران از سال ۲۰۱۴ و در حالی که سعی داشتند خود را طی سفری خطرناک با عبور از بحیره مدیترانه به اروپا برسانند، مفقود شده اند.
عکس آرشیف: پناهجویان در آب‌های ترکیه
عکس از آرشیف/ گارد ساحلی یونان از ممانعت سفر به جلو ۷۷ پناهجو و مهاجری که احتمالا می‌خواستند به ایتالیا بروند، خبر داده اند.
کودکان مهاجر و بدون همراه در نزد خانواده هایی که سرپرستی آن ها را به عهده گرفته اند.
پِدرو پناهجوی لبنانی است و در یونان به سر می‌برد.
عکس از آرشیف/ در نتیجه غرق شدن یک قایق دست کم شش پناهجو در نزدیکی جزیره لیسبوس جان باختند.
عکس از آرشیف/ گارد ساحلی یونان از دستگیری اعضای یک شبکه قاچاقبران انسان خبر می‌دهد.
عکس از Reuters/یک زن پناهنده افغان در یونان از پارچه های قایق، کیف و دستکول می‌سازد.
مسیر بحیره مدیترانه برای مهاجرت های غیرقانونی خطرناک دانسته می‌شود.
نمای یکی از اردوگاه های پناهجویان در یونان
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
پناهجویان در جزایر یونان با مشکلات طاقت فرسا روبرو اند.