دیدگاه

مهاجران و پناهجویان در کارگاه تئاتر انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در پاریس.
شهربانو سادات، سینماگر و کارگردان افغان. عکس از حسنیه انوری
کارت بانکی خرید روزانه برای پناهجویان. عکس از مهدی شبیل
نمایشگاه صنایع دستی انجمن مادران افغان در رامبویه، نومبر ٢٠١٩. عکس رحیمه نوری/ مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ بر اساس یک پژوهش تازه، برگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورشان بستگی به حمایت مالی ندارد.
یک پولیس سلوانیایی در حال کنترول مرز مشترک با ایتالیا در کوپر.  ماه نومبر ٢٠١٩. عکس از دانا البوز/ مهاجر نیوز
ورودی مرکز مهاجران ویچ در لوبلیانا، پایتخت سلوانیا. عکس از مهاجر نیوز
بعد از تخلیه کمپ‌های پورت دولاشاپل، حدود ٥٠ پولیس  در منطقه حضور دارند. عکس از مهاجر نیوز
دیوار متشکل از سیم خاردار در میان روستاهای فارا و کوستل، در مرز میان سلوانیا و کرواسیا. عکس از دانا البوز/ مهاجر نیوز
عملیات تخلیه کمپ‌های شمال پاریس، روز هفتم نومبر ٢٠١٩. عکس از مهاجر نیوز
یک پناهجو در یکی از مراکز  دسترسی به خدمات صحی. عکس از مهاجر نیوز
وحید لطفی و خانواده‌اش به دلیل فشار مدهبی ایران را ترک کردند و به فرانسه پناهنده شدند. گزارش ویدیویی از بهار ماکوی