دیدگاه

یک کارگر کشاورزی پناهنده در پوی لارسی. عکس از مهدی شبیل
بازگشت توده ای مهاجران افغان از ایران در ماه مارچ
سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همه مهاجران و \ناهجویان به خدمات درمانی و رفاهی می باشدږ
عکس آرشیف: عملیات تخلیه یکی از کمپ‌های مهاجران در شمال فرانسه، ماه جنوری ۲۰۲۰. عکس از دیدبان حقوق بشر
کمپ پازارکوله/عکس: Picture-alliance/NurPhoto/B.Khaled
عکس آرشیف: مهاجران در پارک ماکسیمیلین. عکس از شبکه شهروندان
یونان، ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۰، بندر میتیلینه در جزیره لیسبوس. مهاجران در حالی که برای جلوگیری از گسترش بیماری «کووید ۱۹» ماسک پوشیده اند، برای سوار شدن به کشتی و انتقال به مناطق غیرجزیره ای آماده می شوند.
مهاجران در کاله، ۲۰۱۹. عکس از مهدی شبیل
معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان در فرانسه. عکس از تییری کمونال
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز
اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس یونان