دیدگاه

برای بازتاب چگونگی تبعیض در برابر مسلمانان در شهرهای مختلف آلمان، لوحه های آگاهی دهی نصب شده اند
در سال گذشته ۹۵۰ مورد رویداد جنایی ضد مسلمانان در سراسر آلمان انجام شده است
مهاجران نجات داده شده از دریا توسط کارمندان صحی برای آزمایش ویروس کرونا منتقل می گردند. عکس از آرشیف
مهاجران شرایط زندگی در کمپ موریا را « غیرانسانی» توصیف می‌کنند، اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران در کمپ هوت در کاله، جولای ۲۰۱۹. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران افغان در ترکیه برای مقابله با ویروس کرونا تا کنون حدود ۳۰ هزار ماسک و صابون تولید کرده‌اند. عکس از انجمن آسا
بر اساس برآوردها حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند. عکس از مهاجر نیوز
دها مهاجر در جنگل پیوتوک در گراند-سینت به سر می برند.عکس از: مهدی شبیل / مهاجر نیوز
در این اواخر شمار مهاجران بی سر پناه در سرک‌های شمال پاریس افزایش یافته است. عکس از انجمن همبستگی ویلسون
مقر دادگاه حقوق بشر اروپا در ستراسبورگ، در شرق فرانسه. عکس از پیکسابای
یک نظرسنجی اروپایی نشان می دهد که مردم تجمع بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی این اتحادیه خوانده اند.
یکی از اردوگاه های مهاجران در شهر دریسدی آلمان