دیدگاه

پروانه و خانواده اش بیش از سه ماه در اردوگاه موریا زندگی می کردند. عکس: جودیت بوت
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان در سواحل فرانسه ، ماه اگست ٢٠١٩. عکس از رویترز
انجمن همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان برنامه های ویژه برای کودکان مهاجر افغان دارد. عکس: انجمن همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ترکیه
اعضای انجمن صفحه نوNouvelle page. حق کاپی محفوظ است
محمد ایاد البندقی، پناهنده سوریایی در آلمان است که به گونه رضاکار در اداره آتش نشانی شهر آلهیم فعالیت می‌کند.
مهاجری در جنگل کاله، جنوری ٢٠١٨. عکس از:  مهاجرنیوز/مهدی شبیل
کمپ مالاکاسا در یونان
در شمال پاریس در منطقه Porte d'Aubervilliers یک اتوبوس به عنوان دفتر حقوقی، هر جمعه پس از ظهر در کنار جاده توقف می کند. در داخل این اتوبوس، وکلا مهاجران بی بضاعت را برای مشوره دهی ملاقات کرده و کمک می‌کنند. عکس از: مهاجرنیوز/شارلوت اوبرتی
افیش فیلم Harbor. عکس :Blue Hour Films
تصاویر تکان دهنده جریان های مهاجرت در چند سال اخیر
شکردخت جعفری
حسن فاضلی با خانم و دو دخترش در کمپی در اطراف شهر بلگراد در صربستان، عکس از حسن فاضلی