دیدگاه

کیمیا علیزاده، در بازیهای المپیک توکیو. عکس از CIO
تظاهرات در میدان هوایی برای جلوگیری از اخراج های جمعی به افغانستان
بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد
یک پناهجوی اخراج شده از آلمان
در آستانۀ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، مهاجران افغان در فرانسه نگران آیندۀ کشور خود هستند. عکس ار اف ای فارسی
استفاده از زور و جبر در حالی افزایش یافته که موارد اخراج در این دوره زمانی تقریبا ثابت مانده است.
Michael Kappeler/dpa/picture allianceماموران پولیس آلمان یک مهاجر افغان را به درون هواپیمایی هدایت می کنند تا به افغانستان اخراج شود.
گروهی از مهاجران که آتش کوچکی افرخته‌اند و تلاش دارند با آن خود را گرم کنند، کاله، جون ۲۰۲۱. عکس اط مهدی شبیل/مهاجرنیوز
یک مهاجر اولین واکسین ضد کرونا را دریافت می‌کند، شمال پاریس، ۱۶ جون ۲۰۲۱. عکس از مهاجر نیوز
یک نظافتکار افریقایی در یکی از جاده‌های ایتالیا، ۳ جون ۲۰۲۱. عکس از  رویترز
Webpack App