دیدگاه

Luzy روستای لوزی از پناهجویانی پذیرایی می‌کند که منتظر دریافت پاسخ اداره مهاجرت هستند. عکس از : رومن فیلیپ/ مهاجر نیوزportrait
شبکه شهروندی با کمک سازمان‌های دیگر خیریه یک سرپناه فوری را در بروکسل ایجاد کرد تا به مهاجران کمک کند. عکس از مهاجر نیوز
کیهان مشرقیوال، رئیس و کبرا رحمتی، مشاور انجمن افغان‌ها در ایتالیا. عکس از مهاجر نیوز
پست مرزی باب الحوا در شمال ترکیه. مهاجران سوری اجساد نزدیکان شان را به سوریه می‌فرستند. عکس از مهاجر نیوز
سندیکای یو اس بی می‌گوید که در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار کارگر غیرقانونی در ایتالیا حضور دارند؛ فبروری ۲۰۲۳.  عکس از مهاجر نیوز
پناهجویان در برابر اداره پناهندگی  ایتالیا در شهر روم، فبروری ۲۰۲۳. عکس از مهاجر نیوز
مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی-فرانسه‌یی
تمنا زریاب پریانی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان.
مارین لوپن در مجلس ملی فرانسه، ١٠ جنوری ٢٠٢٣. عکس: رویترز
حیاط بازداشت‌گاه اداری در پاریس. عکس: موییوا پولی