اخبار

افغان‌هایی که می‌خواهند با اعضای خانواده خود در آلمان ملحق شوند، باید به پاکستان و یا هندوستان بروند.
کامیون حامل ١٩ مهاجر غیرقانونی در نزدیکی پاریس.
پولیس ایالت بایرن آلمان حدود هفتصد تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت کرده است. عکس از آرشیف
پولیس آلمان یک جوان ۲۲ ساله عراقی را در پیوند به قتل یک دختر پناهجوی ایرانی بازداشت کرد. عکس از آرشیف
عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس یونان و مهاجران
عکس تزئینی: پلیس فرانسه حین کنترول سواحل کاله. عکس از خبرگزاری رویترز.
دختر جوان سویدنی که از اخراج یک پناهجوی افغان در یک هواپیما جلوگیری کرده بود، محاکمه شد.
عکس تزئینی: گروهی از مهاجران در مرز یونان با مقدونیا. عکس از خبرگزاری رویترز/ الکساندروس اورامیدیس
قررا است امروز (دوشنبه) یک گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شوند. عکس از آرشیف.
عکس از آرشیف "مهاجر نیوز"/ پناهجویان را در یکی از جزایر یونان نشان می‌دهد.
شمار پناهجویانی که از راه‌های قانونی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند، رو به افزایش است.
سیسوکو، مرد مهاجری که از زخم‌های جاده مهاجرت می‌گوید. عکس از: مهاجر نیوز.