عکس از آرشیف دویچه وله/ قرار است پناهجویان زیرسن رد شده افغان در این مرکز نگهداری شوند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ قرار است پناهجویان زیرسن رد شده افغان در این مرکز نگهداری شوند.

دنمارک و ناروی در نظر دارند که یک مرکز بود و باش را برای پناهجویان زیرسن در کابل ایجاد کنند. در صورت عملی شدن این طرح، قرار است پناهجویان اخراج شده در این مرکز نگهداری شوند.

دنمارک و ناروی روی ایجاد یک مرکز در شهر کابل کار می‌کنند. قرار است پناهجویان زیر سن رد شده که به افغانستان اخراج می‌شوند، در این مرکز نگهداری شوند. مقامات این دو کشور روز چهارشنبه این خبر را تایید کردند.

پناهندگی و مهاجرت به یکی از بحث‌های مهم سیاسی در کشورهای شمال اروپا (نوردیک) و کشورهای غربی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا روی طرح ایجاد مراکز نگهداری مهاجران در خارج از مرزهای این بلوک، در منطقه و همچنان افریقا بحث می‌کنند.

اداره ترامپ در ایالات متحده به دلیل جداساختن کودکان از والدین در مرز امریکا و مکسیکو با موج از اعتراضات روبرو شده است.

اگر طرح دنمارک و ناروی عملی گردد، مهاجران زیر سن قانونی و بدون سرپرست که درخواست پناهندگی شان رد شده است، جبراً اخراج و در این مرکز در کابل، نگهداری خواهند شد.

تورکیل آملاند، معاون وزارت عدلیه ناروی در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت: «ما در این مورد تاکنون توافقی نکرده ایم، اما در مذاکرات خوبی (با مقامات افغانستان) قرار داریم.»

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم یک مرکز امن و خوب با امکانات آموزشی واقعی در هماهنگی با سازمان‌های حامی کودکان در سازمان ملل متحد بسازیم.». وی گفت که کودکان ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله بر اساس این طرح به افغانستان اخراج خواهند شد، اما کودکان ۱۵ ساله و کوچکتر، پس فرستاده نمی‌شوند.

وزارت مهاجرت دنمارک هرچند این خبر را تایید کرد اما از دادن معلومات بیشتر خودداری کرد. این خبر برای نخستین بار توسط روزنامه های دنمارک "پولیتیکن" و ناروی "آفتن پوستن" نشر شد.

یک منبع دیپلوماتیک به روزنامه پولیتیکن دنمارک گفت که اخراج مهاجران زیرسن و بدون سرپرست کار دشواری خواهد بود. از این دیپلومات نقل شده است: «برای یک بزرگسال این می‌تواند به شدت سخت باشد که به کابل اخراج شود. برای یک کودک بدون ارتباطات اجتماعی، این بی اندازه سخت است.»

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفت که در حال حاضر نوجوانان نباید به افغانستان اخراج شوند: «در یک و نیم سال گذشته وضع امنیتی در افغانستان به وضاحت وخیم تر شده است». ایوار استوکرایت، مدیر حاکمیت حقوق کودکان در یونیسف در ناروی به رویترز گفت: «افغانستان برای بازگرداندن کودکان امن نیست.«

حکومت افغانستان که از حمایت غرب برخوردار است، با شورشگری طالبان افراطی و تروریست های "دولت اسلامی" یا داعش در جنگ شدیدی قرار دارد؛ جنگی که حتی پایتخت این کشور را به زون به شدت امنیتی با دیوارهای کانکریتی بلند و سیم‌های خاردار تبدیل کرده است.

استوکرایت از یونیسف گفت که اگر می‌خواهند کودکان را پس بفرستند، باید تضمین کنند که حقوق این کودکان به شمول سرپرستی، آموزش، سلامت و حفاظت شان در آنجا ضمانت شده است. وی اضافه کرد: «این مراکز پذیرش باید مراکز مبتنی بر خانواده باشند، نه موسسات.«

 

در همین زمینه