دیدگاه های شماری از پناهجویان در مورد مهاجرت به آلمان

مهاجر نیوز به مناسبت ۲۰ جون روز جهانی مهاجرت، با شماری از پناهجویان در آلمان صحبت کرده و از آنان پرسیده که آیا مهاجرت به آلمان ارزشش را داشت؟

 

در همین زمینه