ماکایابو نگانو، مهاجر ۴۴ساله از از کشور کنگو

ماکایابو سال‌ها در کنگو به عنوان روزنامه‌ نگار کار کرده است. وی سرانجام مجبور شد که کشورش را ترک نموده و به آلمان مهاجرت کند. این خانم مهاجر از آمدن به آلمان راضی نبوده و می گوید که در این‌جا پیداکردن کار در رشته دلخواه خودش برایش مشکل است.

 

در همین زمینه

Webpack App