بر پناهجویان گیرمانده در بوسنیا چه می‌گذرد؟

تعدای زیادی از پناهجویان به شمول شهروندان افغانستان که در بوسنیا گیرمانده اند می گویند که چندین بار تلاش کرده اند تا به صورت غیرقانونی وارد کرواسیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند. آنان پولیس کرواسیا را متهم می کنند که با ایشان برخورد خشونت آمیز داشته و حتی پول ها و تیلفون های شان را از آنان گرفته است.

 

در همین زمینه