عکس از دویچه وله/ قرار است امروز (سه شنبه) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از ایالت بایرن آلمان اخراج شود.
عکس از دویچه وله/ قرار است امروز (سه شنبه) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از ایالت بایرن آلمان اخراج شود.

شورای مهاجرت ایالت بایرن گفته است که روز سه شنبه (۱۴ جولای) بار دیگر یک هواپیمای حامل پناهجویان به افغانستان پرواز می کند. در میان آنها پناهجویانی هم هستند که در مکتب شامل اند و یا دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند.

انجمن امدادگران رضا کار "ویتوی ما" خواهان پایان دادن به "راه ویژه بایرن" در مورد اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان شده است.

شورای مهاجرت ایالت بایرن در صفحه انترنتی خود گزارش داده است که یکی از مهاجران فقط یک سال دوره مکتب حرفه‌یی را پیش رو دارد.

بر اساس این گزارش، یک نوجوان دیگر افغان نیز دو سال دوره آموزشی عملی را سپری کرده و کارفرمای شرکت "کولم باخر" برای امور تخنیک بهداشتی می‌خواهد این پناهجوی جوان افغان را به زودی بار دیگر استخدام کند.

قرار است هر دو پناهجو امروز (سه شنبه) با هواپیما به کابل فرستاده شوند.

انجمن امدادگران رضا کار "ویتوی ما" خواستار این است که یوآخیم هرمان، وزیر داخله بایرن از حزب سوسیال مسیحی باید در راستای ماندن این پناهجویان که به خوبی ادغام شده اند، تلاش کند.

انجمن یادشده افزوده است، این قابل فهم نیست که ایالت بایرن، افرادی را از آلمان اخراج کند که مرتکب هیچ جرمی نشده اند، بلکه برعکس به صورت نمونه تلاش کرده اند که خود را ادغام کنند.

براساس نظر سنجی سرویس خبری پروتستانت (ای. پی. دی)، بایرن یگانه ایالت در سطح آلمان است که اساساً افغان های مکلف به بازگشت را، بدون هیچ در نظرداشتی به کشورشان می فرستد. در حالی که اکثریت ایالات دیگر آلمان، برعکس محدودیت هایی برای اخراج به افغانستان را مراعات می‌کنند و در حال حاضر، در قدم اول مهاجرینی را که از نظر امنیتی خطرناک تشخیص داده می‌شوند و یا مجرم هستند، به کابل می فرستند.

یک سخنگوی وزارت داخله بایرن به خبرگزاری (ای. پی. دی) گفت است، از زمانی که حکومت آلمان فدرال محدودیت ها برای اخراج به افغانستان را در آغاز ماه جون لغو کرد، پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد می‌شود، مکلف به ترک آلمان هستند.

ایالت بایرن به صورت بسیار جدی، به قواعد معتبر در سطح آلمان پابند است. پیش از این فقط مجرمین، افرادی که از دید امنیتی خطرناک درجه بندی شده اند و آنانی که در مورد روشن شدن هویت شان همکاری نمی‌کنند، خلاف میل شان به افغانستان فرستاده می‌شدند.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه