احمد حسین، مهاجر افغان در حال آموزش در یک کارخانه آلمانی. عکس از خبرگزاری رویترز.
احمد حسین، مهاجر افغان در حال آموزش در یک کارخانه آلمانی. عکس از خبرگزاری رویترز.

اداره فدرال کار آلمان چشم انداز مثبتی را نسبت به ادغام پناهجویان در بازار کار آلمان ارایه کرده است. در مجموع ۳۰۰ هزار پناهجو از هشت کشور مبدا به کار گماشته شده اند.

اداره فدرال کار آلمان نسبت به ادغام پناهجویان بیشتر در بازار کار آلمان ابراز خوش‌بینی کرده است. آمار تازه این اداره از ماه می امسال نشان می‌دهد که در مجموع، بیش از سه صد هزار پناهجو در بخش های مختلف به کار گماشته شده اند. این افراد متعلق به هشت کشور مبدأ پناهجویان می‌باشند که نسبت به سال گذشته، ۸۸ هزار تن افزایش را نشان می‌دهند.

دیتلف شیلی، رئیس اداره فدرال کار آلمان گفت: «این روند خیلی عالی به پیش می‌رود

به بیان وی، وضعیت پناهجویان در بازار کار، در حالتی قرار ندارد که نسبت به آن ابراز بدبینی کرد. شیلی همچنان علاوه کرد که از رقم یادشده، ۲۳۸ هزار تن آنان دارای وظیفه اند و بیشتر آنان بیمه اجتماعی خود را نیز پرداخت می‌کنند. رئیس اداره فدرال کار گفت: «این آمار خوبی است. به این دلیل که این افراد به دلایل بشردوستی این جا آمده اند نه به هدف دریافت شغل.»

این مقام حکومت فدرال آلمان بیان کرد که تا ماه جولای امسال، ۴۸۲ هزار پناهجو برای یافتن کار خود را در اداره فدرال کار ثبت نام کرده بودند. در این میان افرادی هم قرار دارند که در حال حاضر، کورس ادغام و زبان آلمانی را فرا می‌گیرند.

حدود ۱۸۷ هزار تن در ماه جولای به عنوان اشخاص بیکار در این اداره ثبت شده اند.

بر بنیاد گفته های دیتلف شیلی، کسانی که سرگرم فراگیری کارآموزی حرفه‌یی اند نیز تصویر مثبتی را ارایه می‌کنند.

از آغاز اکتوبر سال ۲۰۱۷ به این طرف، در مجموع حدود ۳۵ هزار تن خواستار دریافت فرصت‌های کارآموزی نزد اداره فدرال کار شده بودند. گفته می‌شود که دست کم ۲۸ هزار پناهجوی جوان از این میان فراگیری این آموزش ها را آغاز کرده اند.

شیلی اذعان کرد: «ما همیشه گفته‌ایم، کودکان و پناهجویان نوجوانی که [به آلمان] سفر کرده اند، دورنمای بهتر برای ادغام در بازار کار [آینده] دارند.»

اما مولفه زبان در ادغام پناهجویان به بازار کار آلمان به عنوان یک عامل حیاتی پنداشته می شود. غیرواقع بینانه پنداشته می شود که فرض گردد یک پناهجو در جریان یک سال در حدی به زبان آلمانی مسلط شود که برای اشتراک در مکاتب مسلکی کافی باشد.

 

در همین زمینه