کشتی نجات پناهجویان به منطقه کاتانیا، یکی از مناطق سیسیل ایتالیا رسید.
کشتی نجات پناهجویان به منطقه کاتانیا، یکی از مناطق سیسیل ایتالیا رسید.

کشتی مددرسان پناهجویان پس از چندین روز سفر در بحیره میدترانه سرانجام به ایتالیا رسید. سرنشینان نجات یافته آن اجازه ندارند که از کشتی بیرون شوند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری "انسا"، کشتی گارد ساحلی ایتالیا که ۱۷۷ پناهجو و مهاجر را در بحیره مدیترانه از آب بیرون کشیده بود، پس از چندین روز به کاتانیا، یکی از شهرهای ناحیه سیسیل ایتالیا رسیده است. اما افراد نجات داده شده اجازه ندارند که از این کشتی بیرون شوند.

دانیلو تونینیلی، وزیر حمل و نقل ایتالیا و عضو جناح سیاسی "جنبش پنج ستاره" این کشور، روز دوشنبه گذشته اجازه داد تا این کشتی به بندر کاتانیا وارد شود.

از نزدیکان وزارت داخله ایتالیا نقل شده است که ماتئو سالوینی، وزیر داخله می خواهد تا زمانی که پاسخی از اتحادیه اروپا دریافت نکند، اجازه بیرون آمدن از کشتی را برای نجات یافتگان ندهد.  

از حلقات نزدیک به وزارت داخله ایتالیا، اختلاف نظر میان وزیر حمل و نقل با وزیر داخله را رد کرده اند.

یکشنبه گذشته ایتالیا خواستار توجه کمیسیون اتحادیه اروپا به پذیرش پناهجویانی که در بحیره مدیترانه نجات داده می شوند، از سوی کشورهای عضو دیگر این اتحادیه گردید.

بر اساس اظهارات یک سخنگوی این کمیسیون، آنان با شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تماس قرار هستند.

پس از تشکیل حکومت جدید در ایتالیا، کشتی‌هایی که پناهجویان را در دریای مدیترانه نجات داده اند، چندین روز در مدیترانه، در حال انتظار به سر می برند.

اقدامات مالتا هم شباهت به اقدامات ایتالیا دارد. این کشور هم بنادر خود را به روی کشتی های یادشده باز نمی کند. این کشتی مددرسان پناهجویان روز پنجشنبه گذشته،۱۹۰ مهاجر را در منطقه‌ای که قلمرو مالتا پنداشته می‌شود، از آب بیرون کشید. از این میان، ۱۳ تن آنان به هدف دریافت کمک های صحی به لامپدوسا که مربوط به ایتالیا می‌شود، انتقال یافتند. کشتی نامبرده می خواست دیگران را مالتا ببرد، اما مجوز ورود به بنادر این کشور را دریافت نکرد.

 

در همین زمینه