عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت

پس از این پناهجویان در آلمان زمان طولانی برای پاسخ درخواست‌ پناهندگی‌شان انتظار نخواهند کشید. خبرگزاری آلمان به نقل از جناح حزب چپ در پارلمان فدرال گزارش داده که در ربع دوم امسال زمان بررسی پرونده‌های پناهجویان کاهش یافته است.

حکومت آلمان به تازگی در پاسخ به درخواست جناح حزب چپ این کشور گفته که زمان روند پناهندگی کوتاه تر شده است. براساس معلومات دولت آلمان در ربع دوم امسال حد اوسط فاصله زمانی میان ارائه تقاضای پناهندگی و تصمیم اداره مهاجرت و پناهندگان ۳، ۷ ماه بوده است. هرچند آلمان درجریان بحران مهاجرت قوانین پناهندگی اش را شدید تر کرده بود، اما آنچنان که دیده می شود در فاصله زمانی برای بررسی پرونده‌های پناهندگی تغییرات چشمگیری وارد نشده بود.

مقایسه تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های پناهندگی، از لحاظ زمانی

براساس گزارش خبرگزاری آلمان در ربع نخست سال‌روان میلادی میانگین مدت بررسی پرونده‌های پناهندگی ۹،۲ ماه بود. در سال گذشته حتی پناهجویان باید به طور اوسط باید ۱۰،۷ ماه انتظار پاسخ درخواست‌های‌شان را می‌کشیدند.

عکس از آشیف/ شماری از پناهجویان در حال ورود به اداره مهاجرت

یکی از دلایل کاهش زمان تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های مهاجران، کم شدن شمار مهاجران تازه وارد خوانده شده است. در ماه جولای امسال حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند. این رقم حدود ۱۰ در صد کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، نشان می‌دهد.

بررسی پرونده‌های پناهجویان افغانستان طولانی تر است

 زمان بررسی درخواست‌های شهروندان روسیه (۱۳ ماه) ، افغانستان (۱۰،۲ ماه) و پاکستان (۱۱،۷ماه) طولانی تر و از سوریه (۵ ماه) و گرجستان (۴ ماه) در آلمان کوتاه تر بوده است. هرچند اداره مهاجرت همواره به شفافیت در روند بررسی دوسیه‌های پناهندگان تاکید کرده است، اما حزب چپ آلمان که یکی از احزاب اپوزیسیون می‌باشد نگران است که با تسریع روند بررسی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های پناهندگی، کیفیت کاری این روند با مشکل مواجه خواهد شد.  

 

در همین زمینه