پناهجو از طریق صلیب سرخ آلمان در جست و جوی خانواده‌های خود اند
پناهجو از طریق صلیب سرخ آلمان در جست و جوی خانواده‌های خود اند

صلیب سرخ در سطح جهان در جستجوی ۱۰۰ هزار نفر گمشده است. این اشخاص در پی جنگ یا آوارگی مفقود شده اند. شمار آن ها طی ده سال اخیر به اوج خود رسیده است. کارشناسان می گویند که شمار واقعی گمشدگان به مراتب بیشتر از این است.

با وجود این که شمار آوارگان در آلمان رو به کاهش است، صلیب سرخ آلمان هنوز هم تعداد زیادی درخواست جستجو از سوی کسانی دریافت می کند که اعضای خانواده یا اقارب شان را در راه فرار گم کرده اند.

گردا هسلفلد، رئیس صلیب سرخ آلمان به روزنامه های گروه رسانه یی فونکه گفت: «در سال ۲۰۱۷، ۲۷۴۴ تقاضای جستجوی جدید در سطح بین المللی دریافت کردیم. در شش ماه نخست سال ۲۰۱۸، تقریبا ۱۲۰۰ تقاضا دریافت کردیم که با همین دوره زمانی در یک سال پیش از آن تقریبا برابر است».

خانم هسلفلد، رئیس صلیب سرخ آلمان می گوید، برای بسیاری از انسان ها که در پی مناقشات مسلحانه، فجایع یا فرار و مهاجرت، از خانواده ها و خویشان شان جدا شده اند، «سرویس جستجوی صلیب سرخ آخرین راه چاره است».

صلیب سرخ در اغلب موارد کمک می کند

به گفته رئیس صلیب سرخ آلمان، بیشتر جستجوگران یا اشخاص گمشده، از کشورهای افغانستان، سوریه، سومالیا و اریتریا بوده اند. او گفت: «سرویس جستجوی صلیب سرخ در تقریبا ۵۰ درصد موارد، توانسته کمک کند».

افزون بر این کمیته صلیب سرخ انتظار دارد که در سال روان تا ۹ هزار درخواست جدید جستجو از سوی اشخاصی دریافت کند که خانواده و اقارب شان را در جنگ جهانی دوم و در پی رانده شدن از محل زندگی شان گم کرده اند. صلیب سرخ آلمان روز سه شنبه به مناسبت روز بین المللی مفقودشدگان که به طور رسمی به تاریخ ۳۰ آگست برگزار می شود، ارقام جدید را معرفی می کند.

منبع: دویچه وله