عکس از دویچه وله/ شماری از شرکت های آلمانی نسبت به نبود کارگران حرفه‌یی ابراز نگرانی کرده اند.
عکس از دویچه وله/ شماری از شرکت های آلمانی نسبت به نبود کارگران حرفه‌یی ابراز نگرانی کرده اند.

شرایط استخدام برای پناهجویان، پناهندگان، دارندگان برگه تحمل و واجدین شرایط پناهندگی در آلمان یکسان نیست. در این مطلب در مورد تفکیک و شباهت‌های استخدام این افراد، توضیح داده می شود.

آژانس کار فدرال آلمان در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها و کارفرمایان آلمانی با اشاره به حضور حدود یک و نیم میلیون پناهجو و مهاجر تازه وارد در این کشور گفته است: «به نفع همه ماست کسانی که می‌خواهند برای همیشه اینجا بمانند تا حد ممکن در جامعه به گونه بهتر ادغام شوند. ورود موفقیت‌آمیز [آنان] به بازار کار منتج به ادغام بهتر در جامعه و محیط کار می‌شود. برعکس این به نفع همه است که شغل‌های خالی کارفرمایان نیز به سرعت پر شوند.»

اداره کار فدرال آلمان تصریح کرده است که برای طی مراحل شفاف اداری، ارزیابی بازار کار نهایت موثر تمام می‌شود. به بیان این اداره، برای بررسی گماشتن پناهجویان و کسانی که دارای دولدونگ "برگه تحمل" اند، " اولویت دهی " در نظر گرفته شود.

بررسی اولویت دهی

" اولویت دهی" یکی از مولفه‌هاییست که در استخدام افرادی که یکی پی دیگر به بررسی گرفته شدند، در نظر گرفته می شود. بررسی اولویت در واقع دو بخش را احتوا می‌کند:

-          آیا برای شغلی که قرار است یک پناهجو، دارنده برگه تحمل و پناهنده در آن استخدام شود، شهروند واجد شرایط آلمان و یا یکی از کشورهای اروپایی وجود دارد یا خیر؟ در گام نخست برای شهروندان آلمان یا یکی از کشورهای اروپایی و یا کسانی که اقامت دایم دارند، در استخدام کار اولویت داده می‌شود.

-          ارزیابی شرایط کار: یعنی دستمزد برای این افراد هم نباید کمتر از کارگران آلمانی، اروپایی و دارندگان اقامت دایم باشد.

در واقع، آژانس کار فدرال مکلف است هرگاه موضوع استخدام یک کارگر خارجی (شهروند یکی از اعضای اتحادیه اروپا نباشد) مطرح می‌شود، ارزیابی بازار کار را عملی نماید. قاعدتاً، بررسی بازار کار یا "بررسی اولویت‌دهی" شرایط اشتغال در بازار کار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای پیشبرد این امر اداره موسوم به "مجوز کار در بازار" با خدمات منطقه‌ای کارفرمایان و آژانس کار فدرال به گونه نزدیک با هم کار می‌کنند. هدف اساسی این گروه، جلوگیری از تاثیرات منفی بر بازار کار آلمان و رقابت ناسالم در استخدام کارگران خارجی می‌باشد.

برای وضاحت بیشتر لازم دانسته می‌شود که در خصوص پناهنده، پناهجو، حفاظت فرعی، برگه تحمل و مفاهیم مربوط به پناهندگی و چگونگی دسترسی این افراد به بازار کار توضیحات بیشتر ارائه گردند.

پناهنده: از دید حقوقی پناهنده به کسی گفته می‌شود که با معیارهای کنوانسیون ژنیو در امور پناهندگان برابر باشد. بر این اساس پناهنده کسی است که به دلیل نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی و یا تعلق به یک گروه اجتماعی، مجبور به ترک زادگاهش شده باشد.

دریافت کنندگان حفاظت فرعی: برای کسانی اطلاق می‌شود که مورد پیگرد نیستند اما حیات شان به دلایل مختلف از جمله نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی، تعلق به یک گروه اجتماعی در کشورشان مورد تهدید قرار دارد.

مستحقین درخواست پناهندگی: این افراد شامل کسانی می‌شوند که اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال تایید کند که مورد پیگرد سیاسی قرار دارند و از حق پناهندگی برخوردار می‌باشند.

دسترسی این گروه به بازار کار آلمان

پناهنده، دریافت کننده حفاظت فرعی و مستحقین درخواست پناهندگی باید از اداره اتباع خارجی (اوسلیندر بیهوردی) مجوز کار را به دست آورند که این مجوز دسترسی آنان را به بازار کار تسهیل می‌کند. این افراد می‌توانند در هر بخش ممکنه به کار گماشته شوند و هرگونه کار قانونی و دوره کارآموزی حرفه‌یی را از کارفرمایان خود به دست آورند.

اداره اتباع خارجی هنگام توزیع مجوز کار به دلیل بشردوستی نیاز ندارد که توافق اداره کار فدرال را حتماً به دست آورد.

درخواست کننده پناهندگی (پناهجو): برای کسانی اطلاق می‌شود که درخواست پناهندگی خود را ارایه کرده اند و منتظر تصمیم‌گیری اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال می‌باشند. این افراد به دلیل این که مورد تعقیب قرار دارند، کشورشان را ترک کرده و در اداره پناهندگی و مهاجرت فدرال درخواست پناهندگی کرده اند. پس از درخواست پناهندگی، این افراد برگه‌ای را به دست می‌آورند که در واقع نشان می‌دهد، پرونده پناهندگی آنان مورد بررسی قرار دارد. این افراد اجازه نامه بود و باش را به دست می‌آورند، اما این برگه به مفهوم حق اقامت دانسته نمی‌شود. این پناهجویان در جریان سه ماه پس از تاریخ ارایه درخواست پناهندگی اجازه ندارند به کار گماشته شوند. 

یکی از شعبات مرکز کاریابی در آلمان

دسترسی این گروه به بازار کار آلمان

اداره اتباع خارجی پس از دریافت توافق اداره کار فدرال مجوز دریافت کار را برای این افراد پس از گذشت سه ماه از زمان ارائه درخواست پناهندگی شان، می‌دهد.

پناهجویان تا زمانی که مکلف اند در "اردوگاه پذیرایی از پناهجویان" بود و باش کنند، اجازه ندارند کار کنند. زمان انتظار این افراد در برخی موارد می‌تواند تا شش ماه ادامه یابد.

پناهجویان از کشورهای مبدأ امن مجبور اند تا زمانی که روی پرونده آنان به گونه کامل تصمیم گیری می‌شود، در اردوگاه پناهجویان زندگی کنند. برای پناهجویان از کشورهای مبدأ امن در واقع ممنوعیت کلی کار وجود دارد.

هرگاه یک پناهجو به گونه دوامدار مدت چهارسال برگه تحمل می‌داشته باشد و یا در قلمرو آلمان فدرال بود و باش می‌کند، اداره اتباع خارجی می‌تواند بدون دریافت توافق اداره کار فدرال برایش مجوز کار را صادر کند.

پناهجویان می‌توانند به مصروفیت های ذیل بدون دریافت اجازه اداره کار فدرال پس از گذشت سه ماه از ارایه درخواست پناهنگی خود بپردازند:

-          دوره کارآموزی بدون دریافت دستمزد حداقلی: دوره کارهای عملی اجباری در مکاتب، دانشگاه ها و بخش های حرفه‌یی، تحصیلی یا جهت‌ یابی که زمان آن از سه ماه تجاوز نکند.

-          دوره کارآموزی حرفه‌یی در رشته‌ای که در آلمان به رسمیت شناخته شده باشد.

-          مصروف شدن در بخش‌هایی که شرایط توزیع کارت آبی اروپا را تکمیل کند.

پناهجویان پذیرفته ناشده و کسانی که "دولدونگ" دارند چگونه به بازار کار دست میابند؟

پناهجویانی که برگه تحمل (دولدونگ) دارند به کسانی اطلاق می‌شود که در واقع درخواست پناهندگی شان رد شده اما در شرایط کنونی به دلیل مشکلات صحی، نبود مدارک تشخیص هویت و یا شرایط بد امنیتی، به کشورهای شان فرستاده نه می شوند. دولدونگ همچنان به دلایل بشردوستی نیز توزیع می‌شود.

 عکس از دویچه وله/ برگه تحمل "دولدونگ" در آلمان

اداره فدرال کار از کارفرمایان به صراحت خواسته است که پیش از استخدام پناهجویان و کسانی که دارای برگه دولدونگ اند، نکات برجسته "ارزیابی بازار کار" را در نظر بگیرند. در واقع پناهجویانی که هنوز پذیرفته نشده اند یا برگه دولدونگ دارند، تنها با مدرک تائیدی اداره اتباع خارجی (اوسلیندر بیهوردی) می‌توانند به کار گماشته شوند. این افراد باید به اداره اتباع خارجی مراجعه نمایند و خواستار دریافت مجوز کار شوند. برعلاوه، آنان به گونه دقیق پیشنهاد شغلی کارفرمای خود را به این اداره باید ارایه بدارند.

معمولاً اداره اتباع خارجی پیش از صدور تاییدی، توافق آژانس کار فدرال را به دست می‌آورد. باید گفت که در برخی موارد استثنا هم وجود دارد. در این موارد، اداره اتباع خارجی نیاز ندارد که توافق اداره کار فدرال را جویا شود. توافق اداره فدرال کار با اداره اتباع خارجی اصولاً زمانی صورت می‌گیرد که کارگر ممتاز و شهروند آلمان برای پیشبرد کاری که در نظر است، موجود نباشد.

برای این افراد در اول پس از گذشت زمان انتظار سه ماهه، مجوز کار توزیع می‌گردد. اما در موارد ذیل، گذشت زمان سه ماهه شرط اساسی پنداشته نمی‌شود:

-          دوره کارآموزی بدون دریافت دستمزد حداقلی: دوره کارهای عملی اجباری در مکاتب، دانشگاه ها و یا بخش هایی حرفه‌یی یا جهت‌ یابی که زمان آن از سه ماه تجاوز نکند.

-          دوره کارآموزی حرفه‌یی در یک رشته که در آلمان به رسمیت شناخته شده باشد.

-          مصروف شدن در بخش‌هایی که شرایط توزیع کارت آبی اروپا را تکمیل کند.

با این همه، دارندگان برگه تحمل که شهروندان کشورهای مبدأ امن اند در واقع حق ندارند که شامل کار شوند.  

نویسنده: امان الله جواد

 

در همین زمینه