کودکان مهاجر در کمپ گراند سینت در شمال فرانسه، اکتبر ٢٠١٦. عکس از مهدی شبیل
کودکان مهاجر در کمپ گراند سینت در شمال فرانسه، اکتبر ٢٠١٦. عکس از مهدی شبیل

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان می‌گوید چهار میلیون کودک پناهجو در سرتاسر جهان از رفتن به مکتب/مدرسه محروم هستند. بر بنیاد گزارشی که روز چهارشنبه ٣٠ اگست از سوی سازمان ملل منتشر شد، رقم کودکان پناهجو ومحروم از آموزش، نسبت به سال ٢٠١٧، ٥٠٠ هزار تن افزایش یافته است.

در گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان تاکید شده که علیرغم تلاش‌های دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای همکار، « رقم کودکان پناهجویی که وارد سیستم آموزشی می شوند با رشد سریع شمار پناهجویان در جهان، متناسب نیست.» در حالیکه در پایان سال ٢٠١٧ شمار پناهجویان به ٢٥،۴ میلیون نفر می‌رسید بیش از نصف این رقم ( ٥٢٪) را کودکان پناهجو تشکیل می‌دادند. در میان این کودکان پناهجو، شمار انانی که در سن آموزش قرار دارند به ۴، ٧ میلیون کودک می رسد.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای سازمان ملل در امور پناهجویان می گوید: « آموزش نه تنها وسیله ای برای درمان کودکان است بلکه به آن‌ها امکان میدهد در بازسازی کشورشان نقش بازی کنند.» او تاکید می‌کند که بدون آموزش، آینده کودکان مهاجر و کشور شان تاریک خواهد بود.

بر بنیاد خبرنامه سازمان ملل، در حالی‌که ٩٢ درصد کودکان در جهان امکان آموزش در دوره ابتدایی را دارند، تنها ٦١ درصد کودکان پناهجو در مکاتب ابتدایی و ٢٣ درصد در دوره متوسطه آموزش می‌بینند. 

در دوره آموزش یا تحصیلات عالی، این فاصله بزرگ‌تر می‌شود. در حالی که رقم جوانان شامل در تحصیلات عالی در سطح جهان به ٣٧ درصد می‌رسد تنها ١ درصد جوانان پناهجو شانس راه یافتن به آموزش عالی را دارند و این درصدی در طول سه سال گذشته بدون تغییر مانده است.

این درحالیست که به گفته فیلیپو گراندی « مکتب جایی است که یک کودک پناهجو بعد از چندین ماه یا چندین سال] آوارگی[  احساس می‌کند وضعیتش به حال عادی برگشته است.»

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از کشورهای میزبان خواسته است زمینه آموزش کودکان پناهجو و مهاجر را در سیستم‌های ملی آموزشی فراهم و از این طریق دسترسی آنان به آموزش‌های عالی یا ‌حرفه‌یی فراهم کنند.

بر بنیاد گزارش، کشورهای در حال توسعه از ٩٢ درصد کودکان پناهجو پذیرایی می‌کنند و به همین دلیل به کمک‌های مالی جامعه جهانی نیاز دارند.

در همین رابطه اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٧ مبلغ ٢٥ میلیون یورو را برای هزینه در امور کودکان پناهجو و آواره افغان اختصاص داد.


 

در همین زمینه