عکس از دویچه وله/ پولیس یونان گروهی از پناهجویان را با پاسپورت های جعلی بازداشت کرده است.
عکس از دویچه وله/ پولیس یونان گروهی از پناهجویان را با پاسپورت های جعلی بازداشت کرده است.

پولیس یونان بیش از هفتاد پناهجو را در جزیره کرت یونان بازداشت کرده است. این پناهجویان قصد داشتند با پاسپورت جعلی به کشور های دیگر اتحادیه اروپا سفر کنند.

پولیس یونان از بازداشت گروهی از پناهجویان و مهاجرین در جزیره کرت یونان خبر داده است. به بیان پولیس، این پناهجویان که تعداد شان به ۷۱ تن می‌رسد قصد داشتند با استفاده از پاسپورت‌ و شناسنامه‌های جعلی به کشورهای غرب اروپا سفر کنند. پولیس یونان همچنان علاوه کرده است که این افراد شهروندان کشورهای شمال افریقا و شرق میانه بودند که می‌خواستند عمدتاً به آلمان، فرانسه، اتریش و کشورهای اسکندنوی بروند. در فصل توریستی بسیاری از مهاجران و پناهجویان تلاش می‌کنند که با استفاده از مدارک جعلی خود را به کشورهای غرب اروپا برسانند.

با این همه، از حلقات پولیس یونان اظهار کرده اند که پس از مسدود شدن مسیر بالقان، قاچاقبران انسان از مجرای انتقال غیرقانونی افراد پول هنگفت به دست می آورند.

از سویی هم، گارد ساحلی یونان حدود ۸۰ پناهجو و مهاجر را در جزیره رودس این کشور در یک قایق پیدا کرده است. آنان با استفاده از این قایق در تلاش رسیدن به جزیره کرت بودند و قصد داشتند  بعدتر مسیر ایتالیا را در پیش بگیرند. به گفته نیروهای یونانی، یکی از پناهجویان پس از این که ماشین قایق از کار می افتد، با گارد ساحلی تماس می‌گیرد و از آنان طالب کمک می‌شود. گارد ساحلی یونان گفته است که این افراد حالا به مناطق امن انتقال یافته اند.

 

در همین زمینه

Webpack App