عکس از دویچه وله/ گروه ایالتی حزب سوسیال مسیحی می خواهد پناهجویان رد شده شاغل را هم از آلمان اخراج کند.
عکس از دویچه وله/ گروه ایالتی حزب سوسیال مسیحی می خواهد پناهجویان رد شده شاغل را هم از آلمان اخراج کند.

گروه ایالتی جناح سوسیال مسیحیان در پارلمان آلمان تقاضاهای احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات مبنی بر دادن حق اقامت برای پناهجویانی را که مشغول تحصیل و یا کار اند، صریحاً رد کرد.

در سند نهایی گروه ایالتی جناح سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان فدرال آمده است: «ما یک شیوه موسوم به "تغییر خط" پناهجویان قبول ناشده را رد می‌کنیم، زیرا به این ترتیب انگیزه های دیگری برای مهاجرت های غیر قانونی به آلمان ایجاد می‌شود.» این سند، که به روزنامه محلی "پاساور نوین پریسه" رسیده، قرار است به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کنفرانس حزبی در شهر "نویهاردنبرگ" ایالت براندنبورگ به تصویب برسد.

گروه ایالتی جناح سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان فدرال در این سند همچنان پیشنهاد جناح سوسیال دموکرات ها در پارلمان فدرال را نیز رد کرده است. در این پیشنهاد آمده بود که این شانس "تغییر خط" تنها به پناهجویانی داده شود که قبلاً به این کشور آمده اند.

حالا با رد این پیشنهادها، اختلاف تازه در ائتلاف حاکم ایجاد می‌شود. حزب سوسیال دموکرات می‌خواهد این "تغییر خط" را در قانون نیروهای کاری مهاجرت، که روی دست است، تسجیل کند. پیشنهاد دادن حق اقامت به آن‌عده پناهجویانی که "دولدونگ" (سند تعویق اخراج) ندارند اما کار می‌کنند، در صفوف حزب دموکرات مسیحی نیز  طرفدارانی دارد.

برای قانون نیروهای کاری مهاجرت، که روی دست است، سوسیال مسیحیان می‌خواهند موانع بلندی ایجاد کنند. در سند نهایی این حزب که برای کنفرانس حزبی تهیه شده، آمده است: "ما نمی‌توانیم هرکسی را که بخواهد به کشور ما بیاید، بپذیریم، بلکه ما کسانی را که به آنها نیاز داریم، انتخاب می‌کنیم".

در این سند همچنان گفته شده است که "یک نکته مرکزی در این رابطه شرایط کسب جای کار در آلمان است - زیرا ما خواهان مهاجرت افراد شایسته برای بازار کار هستیم، نه مهاجرت های که بار دوش اداره کار باشد".

در چارچوب طرح هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان فدرال از حزب سوسیال مسیحی، برعکس آنچه گروه ایالتی این حزب تقاضا کرده است، نیز "مهاجرت برای جستجوی کار" درنظر گرفته شده است.

si / af (KNA)دویچه وله


 

در همین زمینه