عکس از آرشیف دویچه وله/ بر اساس معاهده دوبلین پناهجویان به آن عضو اتحادیه اروپا فرستاده خواهند شد ک برای اولین بار در آن درخواست پناهندگی کرده اند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ بر اساس معاهده دوبلین پناهجویان به آن عضو اتحادیه اروپا فرستاده خواهند شد ک برای اولین بار در آن درخواست پناهندگی کرده اند.

حکومت فدرال آلمان، پناهجویان بیشتری را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس فرستاده است. همزمان، این کشور افراد کمتری را از اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته است.

بر بنیاد گزارش شماری از رسانه‌های آلمانی، در سه ماه گذشته آلمان پناهجویان بیشتری را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردانده است. روزنامه گروه "فونکه" به نقل از معلومات فراکسیون چپ‌ها در پارلمان این کشور نوشته است که حکومت این کشور از ماه اپریل تا اخیر جون امسال، در مجموع ۴۵۰ پناهجو را بر اساس معاهده دوبلین به کشورهای دیگر اروپایی فرستاده است. این رقم نسبت به آمار افرادی را که آلمان پذیرفته، کمتر می‌باشد.

 بر بنیاد اظهارات حکومت فدرال، ۳۱۳ کارمند اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال (بامف) سرگرم بررسی پرونده‌هایی دوبلینی می‌باشند. دارندگان پرونده دوبلین برای کسانی اطلاق می‌شود که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده و در عضو دیگر این اتحادیه نیز اثر انگشت داشته باشند. بر اساس معاهده دوبلین، کشوری مکلف به بررسی پرونده یک پناهجو می‌باشد که هنگام وارد شدن به قلمرو اتحادیه اروپا، او در همان کشور وارد شده باشد. در حال حاضر، ایتالیا، یونان و اسپانیا از کشورهایی به شمار می‌روند که پناهجویان و مهاجرین از این طریق به سایر اعضای اتحادیه اروپا وارد می‌شوند.

بر بنیاد یک گزارش، شمار بیشتر این افراد به ایتالیا بازگردانده شده اند. ۱۴.۲ درصد از این افراد را شهروندان نایجریا تشکیل می‌دهد.

از سوی هم، دادگاه‌های آلمانی، فرستادن یک چهارم حصه این پناهجویان را به ایتالیا و حدود دو سوم آنان را به بلغاریا متوقف کرده است. یکی از دلایل عدم اخراج پناهجویان به بلغاریا، عدم رعایت معیارهای اتحادیه اروپا از سوی این کشور عنوان شده است.

برای اولا ییلپکه، یکی از اعضای حزب چپ‌های آلمان این رقم به مثابه "پیام موفقیت آمیزی" تلقی نمی‌شود. به بیان وی، همیشه تکرار می‌شود که معاهده دوبلین از بین خواهد رفت اما "بسیار بد خواهد بود که دوبلین عملی شود."

خانم ییلپکه همچنان افزود: «کسانی به دنبال حفاظت اند، بدون دریافت یک شانس، این طرف و آن طرف فرستاده می‌شوند. این غیرانسانی است>»

در بخشی از گزارش این روزنامه تصریح شده است که حکومت فدرال آلمان در نظر دارد تا اخیر سال جاری در چوکات الحاق اعضای خانواده، دوهزار پناهجو را از یونان بپذیرد. آلمان با یونان توافق کرده است که در مقابل، پولیس فدرال می‌تواند پناهجویانی را که پیش از این در آتن ثبت شده اند از مرز مشترک با اتریش به یونان باز گرداند.

 

در همین زمینه