یک جوان افغان در پیوند به چاقوکشی در اتریش، به حبس ابد محکوم به مجازات شد.
یک جوان افغان در پیوند به چاقوکشی در اتریش، به حبس ابد محکوم به مجازات شد.

یک پناهجوی افغان روز پنج شنبه در ویانا، پایتخت اتریش، به اتهام چهار مورد تلاش به قتل به حبس عمری محکوم شد. این جوان چهار تن را با چاقو زخمی کرده بود.

این پناهجوی ۲۳ ساله در تحقیقات ابتدایی به پولیس گفته بود که در ماه مارچ به این خاطر با چاقو به مردم حمله کرده بود که بعد از اخراج‌اش از اقامتگاه، از زندگی خسته و ناراضی بوده است.

اما وکیل مدافع او در محکمه جنایی شهر ویانا مدعی شد که موکل اش در زمان حمله از «اختلالات روانی ناشی از مواد مخدر» رنج می برده است. این در حالی است که به اساس آزمایش های طبی او چندین روز قبل از این چاقوکشی حشیش مصرف کرده بود و این احتمال نشئه بودن او را در زمان ارتکاب جرم بسیار کم می سازد.

این جوان در ماه مارچ بدون تفکیک بر یک زوج و دختر نوجوان آن ها حمله کرده بود. این زوج تا سرحد مرگ خون ریزی کردند و جراحت های دختر شان نیز بالقوه تهدیدکننده حیات او بود.

این پناهجوی جوان سپس در ایستگاه قطار کسی را چاقو زده بود که به او مواد مخدر می فروخت.

محکمه دریافته است که فرد متهم در سال ۲۰۱۵ مزرعه خانوادگی اش را در افغانستان ترک کرده و امیدوار بود که در اروپا پیلوت شود، اما در اتریش او گرفتار مصرف مواد مخدر شد و برای مدتی زندانی نیز بوده است.

یک داکتر روانشناس که از سوی محکمه مقرر شده است، گفت: «به نظر من، این جوان از روی خشم و غضب دست به این کار زده است. ما در این اواخر موارد فزاینده این چنین اعمال را دیده ایم.» به گفته او، ناامیدی ها و عقده های این مرد برای سال ها جمع شده و در نهایت منجر به خشونت شده است.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه