رقم پناهجویانی که دوره آموزش های مسلکی را در آلمان فرا می‌گیرند، در این اواخر افزایش یافته است.
رقم پناهجویانی که دوره آموزش های مسلکی را در آلمان فرا می‌گیرند، در این اواخر افزایش یافته است.

جوانان پناهجوی بیشتر شامل دوره‌های آموزشی مسلکی در آلمان می‌شوند. در پایان سپتمبر سال گذشته بیشتر از همه پناهجویان افغان شامل این دوره‌های آموزشی بوده اند.

به اساس معلومات حکومت آلمان، رقم پناهجویان جوانی که در سال روان میلادی شامل یک دوره آموزشی اند، به بیشتر از ۳۱ هزار تن بلند رفته است. این مطلب را وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به تقاضای جناح سبزها در پارلمان ارائه کرده و روزنامه آلمانی "راینیشه پوست" در شماره روز جمعه خود، آن را به نشر رسانده است.

در سال گذشته میلادی تا تاریخ ۳۰ سپتمبر حدود ۲۷ هزار پناهجو از هشت کشور مهم مبداء که آموزش‌های مسلکی را فرا گرفته بودند، مصروف کار شده بودند.

روزنامه نامبرده اظهارات مقامات حکومتی را چنین نقل قول می‌کند: «مؤسسات هر چه بیشتری از بخش های اتاق های صنایع و تجارت و اتاق های صنایع دستی پناهجویان جوان را آموزش مسلکی می‌دهند.»

مقامات گفته اند که "در حال حاضر بیشتر از ۱۱ هزار پناهجو در بخش صنایع دستی و بیشتر از ۲۰ هزار تن دیگر در بخش های صنایع، تجارت و خدمات آموزش مسلکی می‌بینند".

وزارت اقتصاد آلمان بر مبنای ارقام اداره امور کار این کشور گفته است که در سال گذشته از جمع بیشتر از یک و نیم میلیون متقاضی آموزش مسلکی، حدود ۵ درصد آن جوانان پناهجو بوده اند. این وزارت افزوده است که تا پایان سپتمبر ۲۰۱۷ تقریباً ۱۰ هزار جوان افغان، ۸ هزار سوریایی و ۳ هزار عراقی دوره های آموزش مسلکی را موفقانه به پایان رسانده بودند.

وزارت اقتصاد آلمان همچنان گزارش داده است که ایالت های بایرن و بادن وورتمبرگ مورد انتقاد قرار گرفته اند، زیرا به پناهجویانی که شامل دوره های آموزشی بودند، مدت طولانی حق اقامت نداده اند. بئاته والتر روزنهایمر، سیاستمدار سبزها، این‌ را "شرم آور" خوانده است.

صنایع دستی، دورنمای بهتری را برای دوره کارآموزی پناهجویان عرضه می‌دارد

در حال حاضر، حدود ۳۶۰ هزار نفر مصروف فراگیری آموزش مسلکی در بخش صنایع دستی در آلمان اند که هزاران پناهجو در میان آنان قرار دارد. هانس پیتر ولزایفر، رئیس صنایع دستی آلمان این تحول را برای ادغام بهتر پناهجویان موثر می‌داند. ولزایفر بیان کرد که صنایع دستی این کشور برای دورنمای ماندن بهتر پناهجویان آموزش آنان را تقویت می‌کند. وی افزود، با توجه به فقدان کارمندان حرفه‌یی "کاملاٌ پوچ" است جوانانی خوب مدغم شده در جامعه را اخراج کرد و در جستجوی کارگران دیگر بود.

رئیس صنایع دستی آلمان که به مناسبت روز "صنایع دستی" در شهر فرانکفورت سخن می‌گفت علاوه کرد، کسانی که دوره کارآموزی حرفه‌یی را فرا می‌گیرند و در جامعه خوب ادغام می‌شوند باید اجازه ماندن در آلمان را به دست آورند. از منظر ولزایفر، مقررات "سه جمع دو" را باید در تمام شهرهای آلمان عملی نمود. "سه جمع دو" شامل حال کسانی می‌شود که دوره کارآموزی حرفه‌یی را فرا می‌گیرند و پس از آن مجوز دو ساله کار را در آلمان به دست آورنددر حال حاضر، بیش از یازده هزار پناهجو سرگرم فراگیری دوره کارآموزی حرفه‌یی در بخش صنایع دستی می‌باشند.

دویچه وله، خبرگزاری‌ها

 

در همین زمینه