بخش بیشتر شهروندان آلمان، نگاه خوشبینانه نسبت به حضور خارجیان در این کشور دارند.
بخش بیشتر شهروندان آلمان، نگاه خوشبینانه نسبت به حضور خارجیان در این کشور دارند.

با وجود بحث‌های گسترده و تظاهرات‌های ضد مهاجرین در آلمان، اکثریت شهروندان این کشور ادغام خارجی‌‌ها را مثبت ارزیابی می کنند. البته باشندگان نواحی شرق آلمان و همچنین مردان بیشتر در این رابطه تردید دارند.

 "شورای بنیاد ادغام و مهاجرت آلمان" (SVR) گزارش داده است که : »مردم آلمان و همچنین آلمانی های با پیش زمینه مهاجرت، همزیستی در جامعه مهاجرت را روی هم رفته مثبت» ارزیابی می‌کنند.

نتایج این بررسی از تحقیقات مشابه سال ۲۰۱۵ خیلی کم تفاوت دارد. نظر سنجی ادغام "شورای بنیاد ادغام و مهاجرت آلمان"، هر سال دیدگاه ها در مورد ادغام را مورد ارزیابی قرار می دهد.

این بررسی با روش مقیاسی صورت گرفته است که در آن اشتراک کنندگان می توانسته اند از صفر بسیار منفی تا ۱۰۰بسیار مثبت نمره بدهند. در این بررسی، در مورد پذیرش همگانی مهاجران، ادغام در بخش های آموزشی یا روابط میان مهاجران و اکثریت جمعیت آلمان نظرخواهی شده است.

در این نظرسنجی در میان ماه های جولای ۲۰۱۷ و جنوری ۲۰۱۸، از جمعاً ۹۲۹۸ نفر از طریق تلفن سوال شده است. اشتراک کنندگان این نظرسنجی شامل ۲۷۲۰ آلمانی بدون سابقه مهاجرت، ۱۴۳۸ آلمانی هایی که طی سال های اخیر از کشور های دیگر اروپایی دوباره به آلمان آمده اند، ۱۴۷۹ ترک تبار آلمانی، ۱۵۳۲ مهاجر از کشورهای اتحادیه اروپا و ۱۷۶۰ نفر از آلمانی های با پیشینه مهاجرت از باقی کشورهای جهان بوده اند.

در میان شهروندان آلمانی بدون پیشینه مهاجرت، نظرات مثبت در مورد وضعیت ادغام، کاهش دو درصدی داشته است. در سال ۲۰۱۵ این بخش ارزیابی ۶۵.۴ امتیاز گرفته بود اما در ارزیابی جدید این امتیاز به ۶۳.۸ پوینت کاهش یافته است که واضحاَ بالاتر از ۵۰ درصد قرار دارد.

در ارتباط با مهاجران از کشورهای اتحادیه اروپا نیز در مقایسه با سال ۲۰۱۶، دیدگاه ها به صورت خیلی ناچیز بدتر شده است.

از دید نهاد "شورای بنیاد ادغام و مهاجرت آلمان"، با وجود افزایش بحث های عامه در مخالفت با پناهجویان، دیدگاه ها نسبت به آنها کمتر از آنچه انتظار می رفت بدتر شده است.

نتایج ارزیابی در مورد همزیستی در آن مناطق آلمان که در زندگی روزمره تنوع فرهنگی تجربه می شود، مثبت است.

باشندگان ایالت های شرقی آلمان نسبت به مساله ادغام، بدبین تر از باشندگان غرب آلمان هستند. نویسندگان این بررسی دلیل آن را در تماس های کمتر با مهاجران می بینند.

خانم انیته ویدمان مواتس، مسئول این بنیاد در این مورد توضیح داد که در جاهای که تماس های مستقیم میان آلمانی ها و مهاجران وجود دارد، احساس می شود همزیستی بیشتر وجود دارد.

اما نویسندگان بررسی تاکید می کنند که نمی توان به صورت کلی از "بدبینی آلمان شرقی در مورد ادغام" سخن گفت.

براساس این تحقیقات، در کنار باشندگان ایالت های شرقی آلمان، یک گروه دیگر نیز به مساله ادغام با تردید نگاه می کند. براساس این ارزیابی، زنان در مقایسه با مردان دیدگاه خوشبینانه نسبت به مهاجرت دارند، البته این تفاوت تنها در ایالت های غربی آلمان قابل دید است.

نویسندگان بررسی با اشاره به دیگر تحقیق ها توضیح می دهند که دلیل آن این است که زنان بیشتر از مردان در کمک به مهاجران فعال هستند.

توماس باور، رئیس شورای نامبرده هنگام ارائه نتایج این تحقیق گفت که بحث های جاری در مورد مهاجرت همزیستی اجتماعی را در درازمدت به مخاطره نمی اندازد.

خانم کلودیا دیهل، یکی از نویسندگان این تحقیق افزود که فضای ادغام به صورت پایدار مثبت است و ادغام "در زندگی روزمره به خوبی پیش می رود."

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه