دومنیکو لوکانو، شهردار ریاچه
دومنیکو لوکانو، شهردار ریاچه

شهردار یا شاروال یک شهر کوچک در جنوب ایتالیا که به الگویی در خوشآمدگویی به مهاجران تبدیل شده بود به اتهام کمک به مهاجرت غیرقانونی بازداشت شد. دومینیکو لوکانو، شهردار ریاچه به خاطر کمک و استقبال از مهاجران مشهور شده بود.

پولیس امور مالی ایتالیا در نخستین ساعات روز سه شنبه دومنیکو لوکانو، شهردار ریاچه در ناحیه کالابریا را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری ایتالیایی انسا (ANSA) بازداشت این شهردار در چارچوب تحقیقات قضایی راجع به تخصیص منابع مالی حکومت به آوارگان و پناهجویان انجام شده است.

فرستنده خبری (۲۴ SKY TG) گزارش داد که علیه لوکانو به اتهام سازمان دهی ازدواج های مصلحتی میان مهاجران و شهروندان ایتالیایی نیز تحقیق می شود.

لوکانو به خاطر استقبال و خوشآمدگویی به مهاجران مشهور شد. صدها مهاجر در این شهر کوچک که جمعیت اش از ۲۰۰۰ تن کمتر است، ماندنی شدند.

گاد لرنر، مجری تلویزیون بازداشت این شهردار را «یک سیلی به صورت آن هایی خواند که از مهاجران استقبال می کنند».

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه