آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.

پس از توافق آلمان با سه کشور افریقایی موسوم به «کشورهای مغرب»، اخراج مهاجران این کشورها از آلمان شدیداً افزایش یافته است. وزارت‌های داخله و خارجه آلمان سعی دارند تا همکاری‌های‌شان در زمینه بازگرداندن پناهجویان را بیشتر کنند.

خبرگزاری کاتولیک آلمان (کا ان ای) از برلین گزارش داده که در سه سال گذشته میزان اخراج مهاجران کشورهای تونس، الجزایر و مراکش از آلمان به شدت افزایش یافته است.

یک سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته که در این زمینه دولت‌های کشورهای یاد شده، با آلمان همکاری نزدیک دارند.

در این گزارش آمده که در سال ۲۰۱۵، ۵۷ مهاجر به الجزایر بازگردانده شده بودند. این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۵۰۴ نفر و در ربع نخست امسال به ۱۵۳ تن رسیده است.

شمار مهاجران تونسی که در سال ۲۰۱۵ از آلمان اخراج شدند به ۱۷ تن، در ۲۰۱۷ به ۲۵۱ تن و در سه ماه اول سال‌روان به۸۰ نفر می‌رسد.

به این ترتیب شمار مهاجران اخراج شده مراکشی از آلمان در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۵ از ۶۱ نفر به ۶۳۴ تن افزایش یافته بود. تنها در ربع نخست امسال ۲۰۳ مهاجر به مراکش بازگردانده شده اند.

دولت آلمان این کشورها را به خاطر کاهش میزان پذیرش شهروندانشان به عنوان مهاجر، به حیث کشورهای امن درجه بندی کرده است. گفتنی‌است که گرجستان نیز شامل این کشورها می‌شود. مسدوده قانون این موضوع در مراحل بحث در پارلمان قرار دارد.

بر اساس اطلاعاتی که از منابع وزارت داخله آلمان به دست آمده، این وزارت در همکاری با وزارت خارجه و سایر اداره‌ها از سال ۲۰۱۶ به این‌طرف تلاش‌ها را در رابطه به همکاری در زمینه بازگرداندن پناهجویان رد شده، افزایش داده است.

این درحالی است که اخیراً رسانه‌ها به نقل از اسناد وزارت داخله فدرال گزارش دادند که شمار پناهجویانی که باید آلمان را ترک کنند اما به خاطر نداشتن پاسپورت یا اسناد مسافرتی کشور زادگاه شان، مدرک دولدونگ دریافت کرده اند، افزایش یافته است.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه