حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.

به گزارش سازمان امدادی "کی‌یر" ۱۷ میلیون دختر در سراسر جهان آواره هستند و با تهدیدهای جدی مواجه اند. درجه بندی این سازمان نشان می‌دهد که افغانستان بعد از سوریه و شاخ افریقا سومین منطقه خطرناک مهاجرت برای دختران است.

در سراسر جهان دختران بیشتر از فرار و آوارگی رنج می برند. بر اساس گزارش سازمان امداد رسانی "کی یر" که روز سه شنبه، ۹ اکتوبر، در شهر بن آلمان نشر شد، ۱۷ میلیون دختر آواره در سراسر جهان با تهدیدهای جدی روبرو اند. براساس این گزارش خطرات متوجه دختران آواره در سوریه، شاخ افریقا، افغانستان، جنوب سودان و منطقه دریاچه چاد بیشتر است. این گزارش به مناسبت روز جهانی دختر نشر شده است که روز پنج شنبه تجلیل می شود.

نتایج این گزارش هشدار دهنده است. کارل اتو سنتل، دبیرکل سازمان بین المللی "کی یر" می گوید: «در نایجریا دختران با مواد منفجره پیچانیده شده و به بمب های انسانی تبدیل می شوند. در یمن رقم ازدواج های زیر سن به طور چشمگیری افزایش یافته است.» براساس گفته های سنتل، در سوریه، دختران چشم اندازی برای آینده ندارند، زیرا آنها به جای رفتن به مکتب باید کار کنند.

بر اساس این گزارش همچنین بیش از دو سوم زنان و دختران در سودان جنوبی از خشونت جنسی یا فیزیکی رنج می برند. در یمن، بیش از دو سوم دختران قبل از سن ۱۸سالگی به ازدواج مجبور می شوند.

»روز جهانی دختر» شش سال پیش توسط سازمان ملل متحد تحت شعار "توانمند سازی دختران در مناطق بحرانی" تعیین شد. سازمان "کی یر" ۱۳ منطقه را به عنوان خطرناک ترین مناطق مهاجرت برای دختران در شش سال اخیر درجه بندی کرده است که افغانستان بعد از سوریه و شاخ افریقا در جایگاه سوم قرار گرفته است.

در این گزارش گفته شده است که در افغانستان ۱.۱ میلیون دختر در تهدید یا آوارگی به سر می برند و با خشونت هایی مانند آدم ربایی، تیزاب پاشی و ازدواج زیر سن مواجه اند.

دویچه وله

 

در همین زمینه