عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک های بیشتر مالی به این سازمان شده است. تنها در سال جاری، حدود هشت میلیون تن به رقم آوارگان در جهان افزوده شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی گفته است که این نمایندگی با کمبود منابع مالی کشورهای کمک کننده، به گونه جدی روبرو می‌باشد. این شاخه سازمان ملل روز سه شنبه در شهر ژنیو هشدار داد که با کسر بودجوی ۳.۷ میلیارد دالری در سال روان مواجه شده است.

بابر بلوچ، سخنگوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در جریان یک نشست خبری گفت: «منابع مالی برای بیجا شدگان اجباری و بی سرپناه‌ها به گونه چشمگیر در حال کاهش یافتن است و در حال حاضر، نیمی از نیازها را تأمین می‌کند.» یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که در سال جاری هشت میلیون پناهنده، بیجاشده داخلی، بازگشت کننده و افراد بی خانمان به آمار گذشته ۷۹.۸ میلیون نفری آوارگان در جهان افزوده شده است.

کمبود در منابع مالی به گونه ویژه در افغانستان، بوروندی، کانگو، سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و کشورهای میزبان پناهجویان حاد می‌باشد.


 

در همین زمینه