اخراج پناهجویان به  کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آلمان افزایش یافته است.
اخراج پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آلمان افزایش یافته است.

آلمان در سال جاری سه برابر بیشتر از سال ۲۰۱۷ پناهجویان را با استفاده از هواپیماهای چارتر به صورت گروهی به دیگر کشورهای اروپایی پس فرستاده است. بیشترین اخراج ها به ایتالیا صورت گرفته است.

این مطلب را وزارت داخله آلمان فدرال به درخواست جناح پارلمانی حزب چپ آلمان بیان کرده است که در اختیار خبرگزاری آلمان (دی پی آ) قرار گرفته است.

بر مبنای این معلومات، پولیس فدرال آلمان از جنوری تا جولای سال جاری، ۴۸۵ پناهجو را در ۱۷ پرواز گروهی در چارچوب قاعده دوبلین به دیگر کشورهای اروپایی اخراج کرده است.

در سال ۲۰۱۷، ۱۵۳ مهاجر در هفت پرواز و در سال ۲۰۱۶، ۲۶ مهاجر در دو پرواز از آلمان به دیگر کشورهای شامل معاهده دوبلین اخراج شده بودند.

براساس قاعده دوبلین، طبق معمول آن دولت عضو اتحادیه اروپا مسئول بررسی تقاضاهای پناهندگی یک پناهجو است که فرد مورد نظر برای نخستین بار وارد آن کشور در اتحادیه اروپا شده است.

برعلاوه اعضای اتحادیه اروپا، کشورهای ناروی، آیسلند، سویس و لیختن‌اشتاین نیز شامل سیستم دوبلین هستند.

البته شمار اخراج ها در دولت های دوبلین آشکارا بیشتر از این است، زیرا بسیاری از مهاجرین در پروازهای معمولی برگشت داده می شوند.

پاسخ وزارت داخله آلمان به درخواست جناح پارلمانی حزب چپ نشان می دهد که تنها تا فصل خزان سال ۲۰۱۸، به این وسیله ۲۴۲۲ مهاجر از آلمان به دیگر دولت های شامل قاعده دوبلین فرستاده شده اند.

اخراج های گروهی از نظر سیاسی جنجال برانگیزتر از اخراج های انفرادی در پروازهای معمولی است، از جمله به این دلیل که به این وسیله می توان شمار اخراج ها را به صورت سریع تر افزایش داد. مثلاً در آخر هفته گذشته، یک گزارش درباره اخراج برنامه ریزی شده از مونشن، باعث خشم سیاست مداران ایتالیا شد. بعد جانب آلمانی صحت این گزارش را رد کرد.

از ۱۷ پرواز از آلمان تا ماه جولای امسال با ۲۵۰ پناهجو، ۱۲ پرواز آن به روم صورت گرفته است.

اولا یلپکه، سخنگوی امور سیاست داخلی جناح پارلمانی حزب چپ آلمان از اخراج ها به ایتالیا انتقاد کرده گفت: "زیرا بسیاری از مهاجرین مجبور اند در آنجا در سرک ها زندگی کننند، بدون آن که امیدی برای اقامت گزینی و مراقبت مناسب و دورنمایی برای بررسی منصفانه تقاضاهای پناهندگی شان داشته باشند."

منبع  دویچه وله

 

در همین زمینه