روند الحاق اعضای خانواده پناهجویان از یونان به آلمان از سر گرفته شد.
روند الحاق اعضای خانواده پناهجویان از یونان به آلمان از سر گرفته شد.

نزدیک به ۲۰۰ عضو خانواده پناهجویان که پیش از این در یونان زندگی می‌کردند، به آلمان آمدند. این افراد شهروندان کشورهای افغانستان، سوریه و عراق بوده اند که با اعضای خانواده خود در آلمان ملحق شدند.

وزارت امور مهاجرین یونان گفته است که ۱۷۷ عضو خانواده پناهجویانی که در آلمان زندگی می‌کنند را، روز دوشنبه گذشته از آتن به شهر مونشن در یک طیاره (چارتر) فرستاده است. این پناهجویان در چوکات برنامه الحاق به اعضای خانواده‌های خود، وارد آلمان شده اند. افراد یادشده شهروندان کشورهای افغانستان، سوریه و عراق بوده اند. در اعلامیه خبری وزارت امور مهاجرین یونان آمده است: «فرستادن نخستین گروه ۱۷۷ نفری پناهجویان بخشی از "تنظیم اداری" میان یونان و آلمان برای تکمیل الحاق اعضای خانواده‌هاست که پیش از این از سوی آلمان مورد تایید قرار گرفته بود. به دنبال آن پرواز های بیشتری صورت خواهند گرفت.»

به گفته یک مقام وزارت امور مهاجرین یونان، در نظر است که حدود ۲ هزار تن به هدف الحاق با اعضای خانواده‌های شان از یونان به آلمان بروند.

آلمان با یونان و اسپانیا توافقنامه‌های دو جانبه در ماه جون امسال امضا کرد. بخش عمده این توافقنامه‌ها را بازگشت دادن پناهجویانی تشکیل می‌دهد که به آلمان آمده اند، اما پیش از این در یونان و اسپانیا خود را ثبت کرده بودند. برلین در عوض متعهد شده است که روند الحاق اعضای خانواده پناهجویان را از یونان و اسپانیا به آلمان سرعت می‌بخشد. این در حالیست که روند الحاق اعضای خانواده پناهجویان از یونان به آلمان، در سال ۲۰۱۷ به حالت تعلیق در آمده بود.


 

در همین زمینه