عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت

آنگونه که مجله فوکوس با رجوع به ارقام اداره مهاجرت و آوارگان آلمان فدرال می نویسد، شمار پناهجویانی که تا پایان سپتمبر سال روان درخواست پناهندگی داده اند، درمقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته ۱۷.۶ درصد کاهش یافته است.

بربنیاد اطلاعات اداره مهاجرت و آوارگان آلمان فدرال، شمار پناهجویان جدید در سال روان کاهش یافته است.

آنگونه که مجله خبری «فوکوس» گزارش می دهد، اداره مهاجرت آلمان تا پایان سپتمبر سال روان ۱۲۴هزار و ۴۰۵ درخواست پناهندگی از سوی پناهجویانی دریافت کرده که برای بارنخست تقاضا داده اند. فوکوس با رجوع به ارقام اداره مهاجرت می نویسد که شمار این افراد در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته ۱۷.۶ درصد کاهش یافته است.

بربنیاد گزارش فوکوس، بیشتر این پناهجویان که برای بار نخست تقاضای پناهندگی داده اند از کشورهای سوریه (با ۳۳ هزار و ۷۷۸ تقاضا)، عراق (با ۱۲ هزار و ۵۴۴ تقاضا) و نایجریا (۸۱۴۷ تقاضا) هستند. به همراه ۱۷هزار و ۷۶۲ پناهجو که مجددا درخواست پناهندگی ارائه کرده اند، در مجموع به اداره مهاجرت ۱۴۲ هزار و ۱۶۷ تقاضای جدید ارائه شده است.

عکس از آشیف/ شماری از پناهجویان در حال ورود به اداره مهاجرت

 به این اساس این رقم از ۹۹هزار و۳۳۴ مورد در سال گذشته به ۵۹ هزار و۷۳۸ مورد در سال روان کاهش یافته است. این به معنای کاهش ۳۹.۹ درصدی دوسیه هایی است که رسیدگی به آن ها هنوز به پایان نرسیده است.

آلمان در ۹ ماه نخست سال، ۷۲۰۸ آواره را براساس معاهده دوبلین به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرستاد که آوارگان نخست آن جا ثبت شده بودند. 

آنگونه که «فوکوس» با رجوع به آمار پولیس فدرال گزارش می دهد، موارد ورود غیرقانونی به آلمان نیز کاهش یافته است. پولیس فدرال تا ۹ اکتبر ۳۲ هزار و ۱۲۴مورد ورود غیرقانونی را ثبت کرده است. در تمام سال ۲۰۱۷ میزان ورود غیرقانونی به آلمان به ۵۰ هزار و ۱۵۴مورد و در سال پیش از آن به ۱۱۱هزار و۸۴۳ مورد می رسید.


 

در همین زمینه