نمایی از کمپ کلادوشا در بوسنیا که چهار-پنج کیلومتر بیشتر از مرز با کرواسیا فاصله ندارد
نمایی از کمپ کلادوشا در بوسنیا که چهار-پنج کیلومتر بیشتر از مرز با کرواسیا فاصله ندارد

بر بنیاد اطلاعات پولیس بوسنیا، روز سه شنبه حدود ۲۵۰ مهاجر سعی کردند از مرز این کشور در نزدیکی قریه مالییِواچ «به نحو خشونت آمیز» به کرواسیا عبور کنند و ماموران پولیس جلو آن ها را گرفته اند.

ماموران پولیس بوسنیا در مرز این کشور با کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا است، صدها پناهجو را به عقب راندند. در این رویداد هیچکس زخمی نشده است. در گذرگاه مرزی مالییِواچ حدود ۱۰۰ پولیس مستقر شده اند. به گفته پولیس این گروه پناهجویان به بیهاچ پس فرستاده می شود. ماه ها است که هزاران مهاجر آن جا انتظار می کشند.

پیش از آن پولیس در نزدیکی شهر بیهاچ، از عبور غیرقانونی حدود ۱۰۰ مهاجر از مرز جلوگیری کرده بود.

روز دوشنبه یک گروه ۱۰۰ نفره دیگر پای پیاده به سوی گذرگاه مرزی در نزدیکی قریه ایزاچیج به راه افتاده بودند که حدود ۲۰ کیلومتر از بیهاچ فاصله دارد. تعداد زیادی از این گروه مهاجران را خانواده ها و کودکان تشکیل می دادند.

پس از این که پولیس جلو آن ها را گرفت، این گروه شب سه شنبه را با درجه حرارت پنج درجه سانتی گراد در حاشیه یک سرک به سر برده و دیرتر با بس به سرپناه شان در بیهاچ انتقال داده شدند.

از آغاز سال روان شمار پناهجویانی که از طریق بوسنیا هرزگوینا سعی می کنند به اتحادیه اروپا برسند، رو به افزایش است. طبق اطلاعات مقام های مسئول در حال حاضر چند هزار مهاجر در نزدیکی شهر بیهاچ زندگی می کنند. اما با وجود کمک های مالی اتحادیه اروپا، در بوسنیا هرزگوینا زیرساخت های لازم برای رسیدگی به مهاجران وجود ندارد.


 

در همین زمینه