قرار است یک سازمان مددرسان، جایزه ملی ادغام آلمان را امسال به دست آورد.
قرار است یک سازمان مددرسان، جایزه ملی ادغام آلمان را امسال به دست آورد.

جایزه ملی ادغام را در آلمان سازمان مددرسان و ارتباطات میان فرهنگی ایسرا اید جرمنی (IsraAid Germany) در امسال دریافت می‌کند.

روزنامه "بیلد" آلمان گزارش داده است که جایزه ملی ادغام امسال به سازمان مددرسان برای پناهجویانی که موسوم به ایسرا اید جرمنی (IsraAid Germany) است، اعطا می‌شود. این سازمان در بخش همکاری با پناهجویان و ارتباطات میان فرهنگی در آلمان فعالیت می‌کند.

قرار است روز دوشنبه آینده از دو پروژه موفق این سازمان به نام‌های "ایجاد پل‌ها و مواجه شدن با تنوع"  (Brückenbau- Vielfalt begegnen) تجلیل به عمل آید. گفته می‌شود که این جایزه توسط انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به سازمان یادشده داده خواهد شد.

پناهجویان زیر چتر این برنامه، کمک های روان درمانی دریافت می‌کنند. افزون بر آن، زنانی که آسیب روانی شدید دیده اند هم از همکاری‌های این نهاد مستفید می‌شوند.

انیتی ویدمن ماوتس، مسئول روند ادغام حکومت فدرال آلمان در مصاحبه با روزنامه آلمانی "بیلد" گفت: «ایسرا اید به اشخاصی کمک می‌کند که در وطن شان، در راه فرار و یا هنگام رسیدن به آلمان تجربیات وحشتناکی داشته اند و این سازمان همزمان سعی می‌کند فاصله ها میان مذاهب و فرهنگ ها را از میان بردارد.»

 گال راخمن، مسئول عمومی این سازمان در گفتگو با این روزنامه افزود که هدف نهاد آنان، تقویت بردباری و درک هم‌دیگر بدون در نظرداشت [دین و مذهب] اینکه جانب مقابل یهود، مسلمان و یا مسیحی است، می‌باشد.

این انجمن آلمانی ریشه در یک سازمان هم نام اسرائیلی دارد و در سال ۲۰۱۵ که اوج بحران مهاجرت بود، تأسیس شد. این جایزه به ارزش ۱۰ هزار یورو در سال ۲۰۱۷ به شهر آلتنای آلمان داده شده بود.

 

در همین زمینه