سباسین کورز صدرا عظم اتریش. عکس از: رویترز.
سباسین کورز صدرا عظم اتریش. عکس از: رویترز.

بر اساس گزارش خبر گزاری فرانسه، امروز چهارشنبه ۳۱ سال ۲۰۱۸ میلادی، دولت اتریش خروج خود از پیمان سازمان ملل در مورد مهاجرت را اعلام کرد.

«پیمان جهانی مهاجرت» اولین توافق‌نامه بین‌المللی در مورد مهاجرت است. قرار است این پیمان جهانی  ــ تحت نظر سازمان ملل متحد ــ  همه ابعاد مهاجرت را از طریق یک رویکرد جامع و کامل پوشش دهد.

سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۱۶ اعلامیه «پیمان جهانی مهاجرت» در مورد پناهندگان و مهاجران را در نیویورک تصویب کرد و روند اجرای این پیمان در اپریل سال  ۲۰۱۷ آغاز شد.

قرار است در تاریخ ۱۰ و ۱۱ ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ یک کنفرانس بین‌ــدولتی در مورد مهاجرت جهانی و به هدف به تصویب رساندن «پیمان جهانی مهاجرت» در مراکش برگزار گردد.

هدف از به تصویب رساندن « پیمان جهانی مهاجرت» بهبود بخشیدن به اداره مهاجرت و چالش‌های مربوط به آن است. افزایش مهاجرت در سال‌های اخیر یکی از دلایل به تصویب رساندن این پیمان است.

پس از ایالات متحده آمریکا و مجارستان، اتریش هم به طور رسمی تایید کرده و گفت که این کشور «برای دفاع و حفظ حاکمیت خود» مخالف این پیمان است و از پروسه به تصویب رساندن آن خارج می‌شود.

سباسین کورز (Sebastian Kurz) صدراعظم محافظه کار اتریش گفت که بنا بر تصمیم دولت این کشور، وین «پیمان جهانی مهاجرت» را امضا نخواهد کرد.

احزاب راست و افراطی اتریش از چند هفته به این سو در وین برای به امضا نرساندن «پیمان جهانی مهاجرت» مبارزه می‌کردند.

کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به استثنای ایالات متحده آمریکا، متن اصلی « پیمان جهانی مهاجرت» را در ماه ژولای سال ۲۰۱۸ تصویب کردند. چند روز پس از آن، مجارستان خروج خود را از پروسه به امضا رساندن «پیمان جهانی مهاجرت» اعلام کرده بود.

حال اتریش هم خارج شدن خود از «پیمان جهانی مهاجرت» را اعلام کرده و می‌تواند فقط قوانین کشور خود را در مورد مسائل مربوط به مهاجرت تطبیق کند.

کشور پولند  (لهستان) نیز اخیرا اعلام کرده که قصد دارد متن « پیمان جهانی مهاجرت» را رد کرده و آن را به امضا نرساند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سال ۲۰۱۷ «پیمان جهانی مهاجرت» را مخالف سیاست‌های خود در مورد مهاجرت خوانده و آن را رد کرده بود.

قرار است «پیمان جهانی مهاجرت» به هدف تقویت همکاری بین‌المللی برای پاسخگویی به پدیده جهانی مهاجرت در مراکش به تصویب برسد. در این پیمان جهانی یک لیست در مورد اصول حقوق بشر، حقوق کودک و غیره وجود دارد

 

 

در همین زمینه