پولیس آلمان
پولیس آلمان

وقتی که عنوان های رسانه ها را در ارتباط با تجاوز جنسی گروهی در فرایبورگ می خوانیم این تصور ایجاد می شود که این یک واقعه استثنایی نیست و آلمان با توجه به شمار زیاد مردان جوانی که از مناطق جنگی و بحران زده به این جا آمده اند، باید انتظار چنین جنایاتی را داشته باشد. اما آیا این ادعا هراس افکنی و تشویش اذهان عمومی است و یا این که پایه برحقایق دارد؟ ما نگاهی به ارقام پولیس فرایبورگ انداخته ایم.

در ماه اکتبر به یک دختر دانشجوی ۱۸ ساله در فرایبورگ توسط گروهی که تعدادشان به هشت تن یا بیشتر می رسید، تجاوز شد. به نظر می آید که دست کم هفت تن از این مظنونان سوریایی باشند. هرکس که این را بخواند، شاید این تصور برایش ایجاد شود که باندهای مهاجران و آوارگان در سرتاسر آلمان پرسه می زنند و به دنبال فرصتی هستند تا مرتکب چنین جنایاتی شوند.

حتی با خواندن آمار پولیس فرایبورگ در مورد میزان جرم و جنایات این تصور بیشتر قوت می گیرد. چراکه براساس این آمار میزان جنایات جنسی از سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. اما این آمار و واقعیت هایی که در دسترس است، چگونه باید قرائت شود؟ می توانیم با کمال اطمینان بگوییم، آیا مردانی که به تازگی از مناطق ناآرام به آلمان رسیده اند، احتمالا بیشتر از مردان آلمانی دست به جرم و جنایت می زنند؟  

پولیس آلمان

آمار پولیس

بیایید نگاه دقیق تری به این آمار بیاندازیم.

نخست این که، میزان کلی جرم و جنایت در فرایبورگ در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافته است.

اما اطلاعات برگرفته از گزارش پولیس راجع به سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که میزان جنایات جنسی در داخل شهر فرایبورگ ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.

اما پولیس می گوید که این افزایش تا اندازه ای به خاطر تغییر در چگونگی رده بندی جنایاتی است که ماهیت جنسیتی دارند.

هرگاه که یک مورد جرم یا جنایت جنبه جنسیتی داشته باشد، تحت عنوان جنایات جنسی رده بندی می شوند. اما در گذشته چنین مواردی شاید در گروه های دیگر قرار می گرفتند، به طور مثال در گروه جنایات خشونت آمیز.  

در حقیقت پولیس به خاطر تغییر در تعریف برخی از جرائم، موارد جرم و جنایت را بیشتر از گذشته در گروه های مختلف رده بندی می کند.

با توجه به تعریف جنایت جنسی در سال ۲۰۱۶، میزان این گونه جرائم کاهش یافت و از ۱۳۸ مورد در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ مورد در سال ۲۰۱۷ است. اما با تغییر قانون و تعریف جدیدی از جرائم جنسی، ۵۴ جنایت دیگر در شمول این گروه قرار گرفت و به این ترتیب میزان جنایات جنسی از ۱۳۸ مورد به ۱۷۲ مورد افزایش یافت که در ۱۲۱ مورد مرتکبین این جرائم محاکمه شدند.

عوامل دیگری هم هست که باید در نظر گرفته شوند: میزان جنایاتی که عاملان آن پیدا و محاکمه می شوند، به تناسب افزایش این جرائم بالا رفته است. شاید شما بگویید که خوب پس حتما پولیس وظایفش را بهتر انجام می دهد. اما پولیس می گوید که حساسیت نسبت به آن چه که جرم جنسی دانسته می شود و باید گزارش داده شود، افزایش یافته است.  

به این خاطر افزایش گزارش قربانیان به پولیس راجع به این جنایات باعث افزایش این آمار شده است. از همین جهت پولیس می گوید که مقایسه ارقام سال  ۲۰۱۶ با سال ۲۰۱۷ دشوار است  

برنهارد رودزیگر، رئیس چولیس فرایبورگ 

چه کسانی مرتکب چنین جنایاتی می شوند؟

با توجه به جدیدترین مورد جنایت جنسی در فرایبورگ این مهمترین سوال است. بیشتر مظنونان این دوسیه از سوریه هستند.

پولیس فرایبورگ می گوید که در کل میان خارجی هایی که مرتکب جنایت می شوند و شهروندان خارجی که در شهر زندگی می کنند، تناسب وجود ندارد.

براین اساس جمعیت اشخاصی که به حیث شهروند غیرآلمانی به دنیا آمده اند، ۱۷ درصد است، اما حدود ۴۲ درصد از جنایات (جنسی و یا هرگونه جرم و جنایت دیگر) در سال ۲۰۱۷ به دست شهروندان خارجی انجام شده است.

یعنی این که شهروندان آلمانی در فرایبورگ به طور متوسط  مرتکب ۵۷ درصد از جرائم شده اند.

در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این ارقام نسبتا ثابت ماندند. در سال ۲۰۱۶، ۵۹۳۸ جنایت و کار خلاف به دست شهروندان آلمانی و ۴۴۴۳ مورد توسط شهروندان غیرآلمانی انجام شد.  

در سال ۲۰۱۷، ۶۱۹۲ مورد جرم را شهروندان آلمانی مرتکب شدند (که به معنای یک افزایش اندک است) و ۴۵۲۶ مورد توسط شهروندان غیرآلمانی انجام شد (که بازهم به معنای یک افزایش اندک است). (جرائم مربوط به نبود اسناد شناسایی یا ویزا برای مهاجران در شمول این ارقام جرم و جنایت پولیس فرایبورگ نیست.)

منظور از «شهروندان غیرآلمانی» همه آن هایی هستند که آلمانی نیستند.

پولیس آمار کلی جرم و جنایت را حتی از این هم بیشتر تجزیه و تحلیل کرده و جرائم را به گروه های به مراتب کوچکتری رده بندی کرده است.

از ۴۵۲۶ جرمی که شهروندان غیر آلمانی انجام داده اند، ۱۶۷۵ مورد آن را پناهجویان و آوارگان و ۲۸۵۱ مورد آن را خارجی هایی انجام داده اند که اجازه اقامت دارند.

در حقیقت در مقایسه با سال ۲۰۱۶، شمار کمتری از آوارگان و پناهجویان در سال ۲۰۱۷ مرتکب جنایت شده اند. در سال ۲۰۱۶ شمار آوارگان و پناهجویان که معلوم شد مرتکب جنایت و کار خلاف شده اند، به ۱۷۵۵ تن می رسید.

میزان جرایم خارجی ها در سال ۲۰۱۷ در فرایبورگ

این غیرآلمانی ها چه کسانی هستند؟

براساس ارقام پولیس فرایبورگ، رومانیا با ۳۴۹ مجرم که برابر است با  ۷.۷ درصد در صدر جدول قرار دارد.

سوریه با ۲۸۲ مورد یا ۶.۲ درصد، در جایگاه دوم، شهروندان گامبیا با ۲۷۰ مورد یا ۶ درصد در جایگاه سوم و شهروندان ایتالیایی با ۲۵۳ مورد یا ۵.۶ درصد در جایگاه چهارم قرار دارند.

در پی آن ترکیه با۲۴۶ مورد و گروه اشخاصی که ملیت شان مشخص نیست با ۱۶۸ مورد در جایگاه های بعدی قرار می گیرد.

پس از آن شهروندان فرانسوی با ۱۶۳ و عراقی با ۱۵۸ مورد جایگاه های بعدی را از آن خود می کنند. به دنبال آن صربستان با ۱۵۱ و الجزیره با  ۱۴۱ ، نایجریا با ۱۲۴ و افغانستان با ۱۲۱ مورد جرم و جنایت قرار می گیرد. پایین ترین جایگاه از میان  ۲۵ کشوررا مردم کشورهای البانیا و پاکستان با ۵۹ مورد کار خلاف یا جنایت دارند که برابر با ۱.۳ درصد است.

به طور کلی، ۰.۶ درصد از جنایات مرتکب شده در فرایبورگ جرائم جنسی است. در مقایسه با آن میزان جرائم دزدی به ۳۵.۶ درصد، کلاهبرداری و فریب به ۲۲.۹ درصد و جرم و جنایاتی که در سرک رخ می دهد به ۱۸.۳ درصد می رسد. فقط میزان قتل عمد و غیرعمد از میزان جنایات جنسی کمتر است و به ۰.۱ درصد می رسد.

 

در همین زمینه