مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.
مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.

اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به خاطر بررسی اظهارات پناهجویان در مورد کیس پناهندگی شان، داده ها و اطلاعات موبایل هزاران تن شان را بررسی نموده و حتی به وسیله یک نرم افزار ویژه، لهجه شان را شناسایی کرده است.

مارکوس ریشتر، معاون اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان روز سه شنبه به روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" گفت که این اداره تا به حال اطلاعات ۱۵ هزار دستگاه موبایل متقاضیان پناهندگی را ارزیابی کرده تا اظهارات شان درباره کشور مبداء و هویت شان را بررسی کند.

ریشتر افزود که علاوه بر آن در ۹۰۰۰ مورد زبان متقاضیان پناهندگی با کمک یک نرم افزار که می تواند گویش های زبان عربی را شناسایی کند، تحلیل شده است.

به گفته این مقام اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان، در ۱۰ درصد از موارد ارزیابی شده، ابزارهای فنی شواهدی ارائه کرده اند که اظهارات متقاضیان پناهندگی را زیر سوال برده و سپس معلومات آنها از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معاون اداره مهاجرت آلمان فدرال توضیح داد: «ما هرگز فکر نمی کردیم که بخش بزرگی از پناهجویان اظهارات نادرست بکنند. اگر کسانی به چنین کاری دست می زنند، ما باید آنها را مجزا بسازیم«.

براساس گزارش اداره مهاجرت آلمان فدرال، کارمندان این اداره از یک سال به این سو از امکانات تخنیکی جدید به عنوان ابزار کمکی استفاده می کنند.

نرم افزار تشخیص لهجه 

در این سیستم حتی داده های مکانی "جیو داتا"، و عکس های گرفته شده توسط تلفن هوشمند نیز ارزیابی می شوند. معاون اداره مهاجرت افزود: «ما موبایل هایی دستکاری شده پیدا کردیم که در آنها به تازگی عکس هایی ثبت شده اند که در مناطق مشخصی از کشورهای مبداء گرفته شده اند.

به گفته وی این  پناهجویان با این کارشان خواسته اند "دلیل بیاورند که گویا واقعاً از آن مناطق آمده اند".

این اداره همچنین موبایل های را یافته که همه داده ها و معلومات داخلی آنها کاملاً به تازگی نوسازی شده است. این پناهجویان ظاهراَ به صورت قصدی موبایل شان را برای بررسی آماده کرده بودند.

براساس گزارش روزنامه "فرانکفورترآلگماینه"، نرم افزار تشخیص لهجه می تواند در حال حاضر پنج گویش زبان عربی را شناسایی کند. در مورد گویش های دیگر باید نرم افزاری جدید انکشاف یابد.

مارکوس ریشتر، معاون اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به این روزنامه گفته که ادارات امور پناهندگی کشورهای دیگر نیز به استفاده از این نرم افزاز تحلیل و تجزیه زبان علاقمند هستند. اتریش، سویس و هالند از جمله این کشورها هستند.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه