تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران

از چند سال به این سو احزاب دست راستی و عوام گرا در بخش های گسترده ای از اروپا به موفقیت های انتخاباتی دست یافته اند. دلیلش عمدتاً افزایش مهاجران عنوان می شود؛ اما یک تحقیق جدید نشان می دهد که عوامل دیگری مطرح هستند.

براساس یک تحقیق جدید، مهاجران دلیل رشد راستگرایی و عوامگرایی در اروپا نیستند. این تحقیق جدید که روز سه شنبه از سوی "انجمن مهاجرت و دموکراسی مرکاتور" در برلین نشر شد، نشان می دهد که مهاجران بیشتر در این بحث نقش ماشه یک سلاح را داشته اند.  

این انجمن در دانشگاه تخنیک درسدن آلمان فعالیت می کند. هانس فورلندر، رئیس مرکز تحقیقات بین رشته ای انستیوت مرکاتور گفت: «بحران مهاجرات منازعات پنهانی میان جوامع اروپایی را آشکار ساخت و یا تشدید نمود». این دانشمند امور سیاسی می گوید اختلافات در اروپا بسیار متنوع هستند و نمی توان آنان را به یک علت واحد محدود کرد. وی افزود این اختلافات عمدتاً ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند. 

این گروه ۱۴ نفری محققان، در کنار آلمان در هشت کشور دیگر اروپایی نیز تحقیقات شان را انجام داده اند. اتریش، ایتالیا، بریتانیای کبیر، پولند، مجارستان، جمهوری چک و هالند در شمول این کشورها هستند. براساس این تحقیق، در سویدن، در کنار دیگر عوامل، پدیده «شووینیسم یا میهن شیفتگی رفاه» باعث موفقیت سیاستمداران دست راستی عوام گرا شده است. دراین تحقیق جدید از تحقیقاتی هم که تا به حال راجع به جوانب مختلف راست گرایی نشر شده، استفاده شده است. 

رئیس مرکز تحقیق مرکاتور گفت که "مناقشات فرهنگی مثل تصورات مختلف از هویت، حس وابستگی و بیگانگی" زمینه رشد سیاستمداران دست راستی عوام گرا را فراهم کرده است. به باور وی، پیشداوری ها راجع به اسلام نیز در این زمینه موثر بوده است. به گفته فورلندر، مرز مناقشه فرهنگی میان ملی گرایان قوم محور و آزادی خواهانی که به جهان وطنی باور دارند، در برخی از کشورهای غرب و شمال اروپا تحت الشعاع ترس های اقتصادی و از دست دادن محل کار یا دارایی قرار می گیرد.

 او اضافه کرد: «بسیاری از این مناقشه های موجود از گذشته وجود داشته اند؛ ولی هیچ تفسیری پیدا نمی کردند». این مطالعه همچنان نشان می دهد که افزایش شمار قابل ملاحظه ورود مهاجران و پناهجویان و عبورشان از برخی کشورها برای گروه های عوامگرای دست راستی فقط در آغاز بهانه ای برای بسیج و جذب حامیان بیشتر بوده است.

 امروزه هم احزاب دست راستی عوام گرا مثل گذشته از اهمیت زیاد موضوع مهاجرت برای مردم بهره می برند. اما فورلندر در این مورد گفت که این مساله دیگر به طور مستقیم به شمار زیاد پناهجویان تازه وارد به اروپا ارتباط ندارد، بلکه «تحت تاثیر انعکاس وسیع این مساله در رسانه ها و سیاسی شدن آن» قرار می گیرد. وی افزود: «مسئله مهاجرت مهم است، اما مادر همه مشکلات نیست.» 

به گفته این دانشمند امور سیاسی، به طور کلی نگرش نسبت به مهاجرت از کشورهای غیرعضو اروپا در بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه، به دلیل "بحران مهاجرت" منفی تر نشده است؛ البته به استثنای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی. فورلندر در ادامه گفت که برای احزاب عوام گرای دست راستی، اهمیت موضوع مهاجرت در جامعه یک عامل اساسی برای بسیج طرفداران بیشتر بوده است. این تحقیق همچنان نشان می دهد که دست راستی های عوام گرا در تغییر دیدگاه عمومی به سمت دیدی عمدتا منفی نسبت به پناهجویان و مهاجران کمک کرده اند. 

نویسندگان این کار تحقیقاتی به سیاستمداران پیشنهاد می کنند که در بحث هایی که در سطح جامعه جریان دارد، میدان را برای احزاب دست راستی و عوام گرا خالی نکنند. در این کار تحقیقاتی آمده است:«برخی در جامعه از این هراس دارند که دولت دیگر قادر به هدایت و کنترول موج مهاجرت نباشد. پوپولیست ها یا "عوامگرایان" از این ترس ها و نگرانی ها سواستفاده می کنند». این بدان معناست که "احزاب نباید سیاست شان را در مورد مهاجران با استراتژی های عوام گرایان انطباق دهند، بلکه باید در آرامش و واقع بینانه به این مساله بپردازند". 

این تحقیق را به زبان آلمانی می توانید اینجا داونلود کنید.


 

در همین زمینه