اداره مهاجرت آلمان
اداره مهاجرت آلمان

یک سوم پناهجویانی که در مورد تقاضای پناهندگی شان در سال روان میلادی تصمیم اتخاذ شده است، اجازه اقامت در آلمان را کسب کرده اند. در سال روان بیشتر از ده هزار افغان در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند.

به اساس معلومات وزارت داخله فدرال از آغاز ماه جنوری تا پایان اکتوبر امسال از مجموع ۱۸۶۸۸۶ تقاضانامه پناهندگی، در ۳۳،۹ درصد آن متقاضی تحت حفاظت قرار گرفته و اجازه اقامت دریافت کرده است، طوری که یا به عنوان پناهنده پذیرفته شده و یا در موردش تصمیم گرفته شده است که فعلاً از آلمان اخراج نگردد.
در سال گذشته میلادی میزان مجموعی کسانی که به نحوی در آلمان تحت حفاظت قرار گرفتند، ۴۳،۳ درصد بود. در ده ماه سال روان ۳۵ درصد متقاضیان پناهندگی در آلمان جواب رد دریافت کرده اند.

علاوه بر این در همین مدت زمان در ۳۱،۱ درصد از موارد باقی مانده، رسیدگی به دوسیه های پناهندگان به شکل دیگری پایان داده شده است، زیرا یا پناهجو تقاضای پناهندگی خود را پس گرفته است و یا هم به همان کشور عضو اتحادیه اروپا بازگردانده شده است که نخست وارد آن شده بود. در این آمار کسانی شامل نمی‌شوند که از طریق شکایت حقوقی روی تقاضانامه شان تصمیم گرفته شده است، بلکه صرفاَ در بر گیرنده مرحله نخست رسیدگی به تقاضای پناهندگی است.

شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
به قول وزارت داخله فدرال در ماه اکتوبر حدود ۱۴۸۰۰ نفر به اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) تقاضانامه پناهندگی ارائه کرده اند. این رقم ۱۴،۲ درصد بیشتر از ماه قبلی، ولی ۱۲،۹ درصد کمتر از ماه اکتوبر سال گذشته است.

بیشترین متقاضیان پناهندگی در آلمان مثل گذشته از سوریه اند. به اساس معلومات مقامات، از آغاز سال روان میلادی تا کنون ۳۹۳۲۴ سوریایی، ۱۵۳۲۳ عراقی و ۱۰۴۸۶ افغان در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند.
به گفته اداره "بامف" در حالیکه رقم پناهجویان از این سه کشور مبداء کاهش یافته است، در عوض شمار متقاضیان پناهندگی از کشور های نایجریا، ترکیه و ایران افزایش یافته است.

منبع:دویچه وله

 

در همین زمینه