کودکان سوری در یک کمپ مهاجران در لبنان. عکس از بی بی شریف
کودکان سوری در یک کمپ مهاجران در لبنان. عکس از بی بی شریف

باشگاه فوتبال بارسلونا اعلام کرده است که مبلغ ٦ میلیون یورو را برای کودکان مهاجر در ایتالیا، یونان و لبنان کمک می‌کند. لیلیان تورم، ملی‌پوش سابق تیم فوتبال فرانسه سرپرستی این برنامه کمک پولی را به عهده دارد.

باشگاه معروف بارسلونا، در یک اقدام سخاوتمندانه، روز چهارشنبه ١۴ نومبر اعلام کرد که مبلغ ٦ میلیون یورو را برای برنامه کمک به کودکان مهاجر در ایتالیا، یونان و لبنان اعطا می‌کند.

در چارچوب این برنامه کمک، لیلیان تورم، ملی پوش سابق تیم فوتبال فرانسه و مدافع پیشین بارسلونا، به لبنان سفر کرده است تا از کمک‌پولی بنیاد بارسلونا سرپرستی کند.

قرار است در بخشی از این برنامه، ورزش فوتبال به عنوان وسیله‌ای برای شگوفایی و ادغام کودکان مهاجر ترویج و آموزش داده شود.

لیلیان تورم گفت :« ما بیشتر وقت‌ها درباره مهاجرت، کودکان مهاجر و افراد بدون مدرک حرف می‌زنیم و فراموش می‌کنیم که همه ما به شور و هیجان نیاز داریم. این شور‌ و هیجان را بیشتر وقت‌ها در بازی فوتبال میتوان دید.»

از آغاز برنامه کمک به کودکان پناهجو در سال گذشته تا کنون، بیشتر از ١۴ هزار کودک از آن مستفید شده‌اند.

برای سازماندهی این برنامه در کمپ‌ها، مکاتب و مراکز جوانان بی سرپرست، بیاد ستاوروس نیارکوس با بنیاد بارسلونا همکاری می‌کند. 

 

در همین زمینه