مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا

هزاران مهاجر عمدتاً افغان، پاکستانی و ایرانی در مناطق مرزی "بیهاج" و "ولیکا کلادوشای" بوسنیا در مرز کرواسیا گیرده مانده‌اند. این مهاجران که قصد دارند وارد اتحادیه اروپا شوند، با سرمای شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

در همین زمینه