یک کشتی نجات در حال سوار کردن مهاجران در بحیره مدیترانه
یک کشتی نجات در حال سوار کردن مهاجران در بحیره مدیترانه

نیروهای گارد ساحلی لیبیا به یک کشتی حامل مهاجرانی که در بحیره مدیترانه نجات داده شده بودند، یورش بردند. پنج تن از مهاجران در این عملیات زخمی شدند. دلیل یورش نیروهای لیبیایی به این کشتی مقاومت مهاجران در برابر پیاده شدن در یک ساحل لیبیایی خوانده شده است.

نیروهای امنیتی لیبیا روز سه شنبه به عرشه کشتی "نیوین" یورش بردند که ۷۹ مهاجر نجات داده شده را حمل می کرد. این کشتی مهاجران را در وضعیتی اضطراری در بحیره مدیترانه نجات داده و به ساحل شهر مصراته در لیبیا منتقل می کرد.

قایق حامل این مهاجران در نزدیکی یکی از سواحل لیبیا دچار سانحه شده بود. 

به گفته سازمان غیردولت   "Mediterranea"، حداقل پنج مهاجر در جریان یورش نیروهای لیبیایی به این کشتی زخمی شدند و به شفاخانه شهر مصراته انتقال یافتند.

 بقیه مهاجران نیز از این کشتی به اردوگاه های زندان مانند مهاجران در این شهر لیبیا منتقل گردیده اند.

کشتی  "Mare Ionio"که به این سازمان غیردولتی متعلق است، در سواحل لیبیا گشت زنی می کند تا وضعیت قایق های مهاجران و چگونگی عملیات گارد ساحلی لیبیا را مستند کند.

کشتی "نیوین" یک کشتی بزرگ پانامایی است. این کشتی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ نیز در برابر ساحل لیبیا حدود ۹۰ مهاجر را در وضعیتی اضطراری در بحیره مدیترانه نجات داد.

پس از آنکه این کشتی به تازگی ۷۹ مهاجر را در وضعی خطرناک نجات داد و به بندر ساحلی شهر مصراته رسید، بخش بزرگی از مهاجران از ترس شکنجه و بدرفتاری حاضر نبودند این کشتی را ترک کنند.

سازمان امدادرسان "داکتران بدون مرز" گفته که به ۶۰ تن از این مهاجران در عرشه این کشتی رسیدگی های طبی ارائه کرده است.

این مهاجران از کشورهای سودان و اریتریا بوده اند. سازمان های حقوق بشری و ناظران بین المللی وضع اردوگاه های مهاجران در لیبیا را اسفناک می خوانند.

این سازمان ها از اعمال خشونت، تجاوز و برده داری در این اردوگاه ها گزارش داده اند؛ کمپ هایی که در کشوری افریقایی درگیر منازعه داخلی در حاشیه بحیره مدیترانه ساخته شده اند.

برای جلوگیری از یورش مهاجران از لیبیا به سوی اتحادیه اروپا، اخیرا به کشتی های نجات دیگر اجازه داده نمی شود که مهاجران نجات داده شده را به بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانند. این مهاجران باید دوباره به لیبیا منتقل شوند.

 

در همین زمینه