مهاجران در نزدیکی یکی از سواحل لیبیا منتظر نجات توسط یک کشتی ماموریت نجات اتحادیه اروپا هستند.
مهاجران در نزدیکی یکی از سواحل لیبیا منتظر نجات توسط یک کشتی ماموریت نجات اتحادیه اروپا هستند.

در مجادله بر سر ماموریت بحری اتحادیه اروپا در بحیره مدیترانه که در طول بحران آوارگان آغاز شد، هنوز راه حلی در چشمرس نیست و شاید به آن پایان داده شود. ایتالیا برای پذیرفتن ادامه ماموریت سوفیا در بحیره مدیترانه شرط گذاشته است.

وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه شنبه یک صدا خواهان تمدید ماموریت سوفیا برای سال آینده شدند. اما ایتالیا در صورتی این تصمیم را تایید می کند که در آینده مهاجرانی که طی انجام این ماموریت نجات داده می شوند، به صورت عادلانه بین کشورهای عضو اتحادیه تقسیم شوند.  

اما کشورهایی مانند هنگری (مجارستان) و پولند حاضر نیستند از مکانیسم تقسیم مهاجران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیروی کنند.

ماموریت سوفیا در سال ۲۰۱۵ برای مبارزه با قاچاقبری آغاز شد، اما در این بین کارمندانی که درچهارچوب این ماموریت به کار مشغولند، وظایفی مانند آموزش دهی به گارد ساحلی لیبیا را به عهده گرفته اند. در حاشیه این ماموریت مهاجران باید پیوسته از بحر نجات داده شوند.

 تا به حال شمار این مهاجران نجات یافته به بیش از  ۴۹ هزار تن می رسد و که معمولاً طبق قوانینی که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، به ایتالیا انتقال داده می شدند.

فدریکا موگرینی، نماینده کمیسار اتحادیه اروپا در سیاست خارجی پس از دیدار وزیران دفاع، با تاکید از همه کشورهای عضو خواست که دست کم تا پایان سال، یک راه حل موقت پیدا کنند.

براساس برآورد وی، هرکدام از اعضای اتحادیه اروپا باید در ماه شش مهاجر را بپذیرند؛ در این صورت ادامه ماموریت سوفیا امکان پذیر است.

 به گفته خانم موگرینی، در ماه های اخیر هر ماه حدود ۱۸۰ تن از بحر نجات داده شده اند. موگرینی گفت: «اگر راه حلی پیدا نشود که مورد تایید همه اعضا باشد، به ماموریت سوفیا پایان داده می شود».

 در این صورت، همه بخش های مربوط به این ماموریت متوقف می شوند که آموزش مسلکی به گارد ساحلی لیبیا و یا کنترول تحریم تسلیحاتی نیز شامل اند. 

 نیروی بحری آلمان در حال حاضر با کشتی جنگی «آوگسبورگ» در این عملیات شرکت دارد. سربازان نیروی دریایی آلمان از ماه می سال ۲۰۱۵ تا به حال ۲۲ هزار و ۵۰۰ مهاجر را از وضعیتی بحرانی در بحیره مدیترانه نجات داده اند.

 

در همین زمینه