مرکز انکر در دوناو وورت، آلمان

شماری از مهاجران از وضعیت "نامناسب" در مرکز انکر یکی از مراکز بزرگ پناهندگی در آلمان شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند در این مرکز زندگی سختی را سپری می‌کنند. مهاجر نیوز از این مرکز گزارشی تهیه کرده است.

 

در همین زمینه